Categorie archief: Geld, Economie, Financiën

BIJEENKOMST OVER CETA! – 24 oktober 2019

SP Eindhoven organiseert een politiek café over CETA met als spreker voormalig Europarlementslid Anne-Marie Mineur, deskundige op het gebied van handelsverdragen.

 • Bijeenkomst over het handelsverdrag met Canada “CETA”
 • Usine, Lichttoren 6, Eindhoven
 • Donderdag 24 oktober, 20.00 uur ( inloop 19.30 uur)

Binnenkort beslist de Tweede Kamer over CETA, het handelsverdrag met Canada. Met CETA worden vergaande rechten voor buitenlandse investeerders geïntroduceerd en ook een claimsysteem om mogelijke aantasting van die rechten aan te vechten.

Wanneer dit verdrag in de huidige vorm wordt goedgekeurd kan dit leiden tot serieuze problemen. Op grond van CETA kunnen namelijk Canadese en Amerikaanse ondernemingen invloed uitoefenen op ons Nederlandse beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor ons milieubeleid en voor onze woningmarkt. Zo krijgen gemeenten die woningen betaalbaar willen houden, onder CETA minder mogelijkheden om regels op te leggen aan buitenlandse beleggers. Maatregelen om huren betaalbaar te houden voor middeninkomens kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk onderwerp worden van investeringsclaims door buitenlandse beleggers. Dit is geen ver-van-mijn-bed-show want ook in Eindhoven bezitten Canadese en Amerikaanse beleggers huizen.

Een ander voorbeeld dat ook mensen in onze provincie direct raakt is dat het onder CETA moeilijker wordt om gaswinning te reguleren, te stoppen of te voorkomen, ook als er overlast of gevaren door ontstaan. Zo is het Canadese gasbedrijf Vermilion actief in de omgeving van Waalwijk. Dit bedrijf ontplooit ook activiteiten elders in het land; zo heeft het onder andere een vergunning voor het boren naar gas onder de Waddenzee.

CETA moet door alle nationale parlementen van de EU worden goedgekeurd. Als Nederland tegenstemt is het afgelopen met CETA in de huidige vorm. Er is nog geen meerderheid in ons parlement, dus Nederland kan het land zijn dat CETA wegstemt en de weg vrijmaakt voor eerlijke en democratische handelsverdragen.

In de bijeenkomst op 24 oktober kunt u alle informatie krijgen over CETA en gaan we erover in gesprek. De bijeenkomst staat open voor alle belangstellenden. Nadere informatie bij Jannie Visscher, j.visscher@eindhoven.nl telefoon 06-22446154.

Meer informatie over CETA is te vinden op de website https://wijstoppenceta.nl en op https://milieudefensie.nl

LETS markt in Meerhoven op Valentijnsdag

Op 14 februari a.s. organiseren Duurzaam Meerhoven en LETS Eindhoven voor de derde keer een LETS markt in De Hangar in Meerhoven. Vanwege de speciale datum, maken we er een warm en verrassend feest van. Met LETS kun je diensten ruilen tegen punten waarvoor je andere diensten kunt afnemen. Van het bakken van een taart, een ontspannen massage tot de  reparatie van een pc. Ruil jouw talenten met die van iemand anders en doe alleen de dingen die je echt leuk vindt. De markt start om 19:00 uur. Je ontmoet er andere LETS leden die spullen willen verkopen of diensten aanbieden/vragen. Kijk voor meer informatie op http://www.letseindhoven.nl/ of http://duurzaammeerhoven.nu/.

In Meerhoven hebben we inmiddels 9 leden. Alle andere Meerhovenaren zijn uitgenodigd om kennis te komen maken. Want naast het ruilen van jouw talenten is LETS ook een laagdrempelig netwerk voor allerhande vragen. Eigenlijk doe je nooit tevergeefs een beroep op de LETS leden. Zo versterken we elkaar en de sociale cohesie in Meerhoven en Eindhoven.

De markt start om 19.00 uur. Vanaf 20.00 uur is er een introductierondje.

Waar:               De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven
Wanneer:         Donderdag 14 februari vanaf 19:00 uur
Aanmelden:      Niet nodig
Kosten:            Entree gratis. Je betaalt je eigen drankjes aan de bar

http://duurzaammeerhoven.nu/
www.letseindhoven.nl

Informatieavond over TTIP, CETA en TiSA – 17 oktober 2016

 

Er lopen onderhandelingen tussen de EU en de VS over het  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), en tussen de EU en Canada over het vergelijkbare CETA. Beide zijn ingrijpende vrijhandelsakkoorden.  Daarnaast wordt er gesproken over een vergelijkbaar dienstenakkoord TiSA.

Een ‘vrijhandelsakkoord’ klinkt leuk, maar er zijn drie grote gevaren aan verbonden.

 1. Het wegnemen van handelsbeperkingen komt neer op het afschaffen van wetten en regels die bedoeld zijn om burgers te beschermen. Daardoor komen standaarden onder druk te staan, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en milieu, en veiligheid. De soepelste regel telt en de VS-regels zijn vaak soepeler.
 2. Het verdrag bevat een hoofdstuk over ‘investeringsbescherming’. Dat geeft bedrijven de mogelijkheid om landen via een speciale, niet-reguliere rechtbank aan te klagen als die bedrijven menen dat zij door het beleid van een land belemmerd worden in het maken van winst. Zo wordt de rechtsstaat gepasseerd. Immers, ook onze reguliere rechtspraak is prima toegerust om economische claims te kunnen beoordelen.
 3. De totstandkoming van het verdrag verloopt buitengewoon schimmig en ondemocratisch. De Tweede Kamer kan het proces vrijwel niet controleren. Het staat nog niet vast dat de nationale parlementen het akkoord ter behandeling aangeboden krijgen.

De Vereniging Milieudefensie en het FNV organiseren een informatieavond over TTIP, CETA en TiSA. Deze vindt plaats:

Op maandag 17 oktober 2016

Om 20.00 uur

In Ontmoetingscentrum ’t Kruispunt, Slachthuisstraat 22, Geldrop

Sprekers zijn Lot van Baaren namens het FNV en Freek Bersch namens Milieudefensie

(’t Kruispunt is bereikbaar met bus 10, halte St Annaziekenhuis)

Milieudefensie heet u van harte welkom op deze avond!

Namens Milieudefensie Geldrop-Mierlo en Eindhoven

Bernard Gerard
bjmgerard@gmail.com
www.bjmgerard.nl

040 TTIP vrij! – 22 oktober 2016

Binnenkort (22 oktober) is er een nationale actie dag tegen Foute Vrijhandelsverdragen, waaronder TTIP.  Deze is in Amsterdam, en daar kunnen de Eindhovenaren natuurlijk niet aan ontbreken. Om dit voor elkaar te krijgen was er een brainstorm op 5 oktober.
U kunt zich per mail inschrijven voor gezamenlijk vervoer naar Amsterdam op 22 oktober. Dit is voor ons zodat we een indicatie hebben hoeveel er wellicht mee gaan. Het vervoersmiddel zelf staat daarbij nog open maar denk aan een gezamenlijke busreis of groepsreis per trein. Waarschijnlijk zijn er reiskosten aan verbonden. We zijn echter in gesprek met sponsoren. U kunt uw interesse aan ons laten weten door een mail te sturen naar Bernard Gerard (bjmgerard@gmail.com) Vermeld in deze mail je naam, e-mail en je telefoon nummer.
Voor het samen reizen naar de manifestatie in Amsterdam
Datum: 22 oktober 2016
Tijd: Nader te bepalen
Opgeven bij: Bernard Gerard
Door te mailen naar: bjmgerard@gmail.com), vermeld hierbij: Naam, Email en Telefoon nummer
Uiteraard is iedereen welkom. Dus deel het graag!
Met vriendelijke groet,
Namens 040TTIPVrij
Mischa Hakvoort
Ook te vinden via Facebook:

Een @nder soort geld. Geef het door!

Stichting STRO (social trade organisation) ontwikkelt alternatieven voor ons geldsysteem. Met haar boek “Een @nder soort Geld” wil de stichting zoveel mogelijk mensen bereiken en bedacht daarom het ‘e-doorgeefboek’. Je kan het e-boek gratis downloaden. In ruil daarvoor beloof je het door te sturen wanneer je het uit hebt (of niet leest). De ontvanger vraag je vervolgens weer hetzelfde te doen. Mocht je het boek willen houden, dan kan je er alsnog 5 euro voor betalen.

Vraag het e-boek gratis aan door hier op de link “E-doorgeefboek bestellen” te klikken en daar je naam en e-mailadres in te vullen.

“Een @nder soort geld” laat zien dat doorbraken op komst zijn
Geld en banken lijken een onveranderlijk bolwerk, maar in dit e-boek lees je dat doorbraken op komst zijn naar een soort geld en manier van bankieren, die de belangen van mens en milieu wél dienen. Het is een volkomen origineel geluid dat stoelt op in de praktijk geteste ideeën.
Lees hoe met jouw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. “Een @nder soort geld” is een boek voor iedereen, zonder vaktermen en moeilijk gedoe. De vorm van een gesprek maakt het zeer begrijpelijk. Het is voor eenieder die wil weten hoe het echt zit met de euro, de crisis en wat eraan gedaan kan worden. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het ‘werkt’ in ons voordeel én in ons nadeel.

We wensen je veel leesplezier en hopen dat je geïnspireerd raakt door het e-boek om lid te worden van het Social Trade Circuit Nederland om zo een grote stap richting een ander soort geld te zetten.

Transitie Inloop – Groen en LETS in Philipsdorp – 12 februari

Wijkcentrum ’t Bellefort bevindt zich in Philipsdorp. Na de renovatie willen gemeente en Woonbedrijf stimuleren dat bewoners zelf aan de slag gaan met de groenvoorziening en daar hebben wij en enkele buurtbewoners ideeën bij. We nodigen bewoners van Philipsdorp uit om aan te schuiven bij deze inloop. Samen met de andere bezoekers en een vertegenwoordiging van LETS Eindhoven willen we ideeën uitwisselen.

Groen moet je doen
Joop, bewoner van Philipsdorp, zoekt met de slogan ‘Groen in de stad, hoe doe je dat?’ bewoners om samen mee aan de slag te gaan. Eetbaar groen in het plantsoen, moestuinen bij mensen thuis, wat is er mogelijk, hoe kun je elkaar helpen?

Waarom LETS?
LETS is een ruilsysteem van diensten. Iedereen is wel ergens goed in en iedereen heeft wel klusjes die blijven liggen. Tijdens deze inloop van TransitieStad Eindhoven verzorgen Helen en Ghislaine een inleiding over LETS en is er volop gelegenheid om hier vragen over te stellen. Maar willen we ook verkennen of het mogelijk is om talenten uit te wisselen binnen het LETS systeem. Zo zijn talenten voor het organiseren van een werkschema in de buurt heel goed uitwisselbaar met groene vingerstalenten.

Zoals tijdens elke transitie inloop is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren en te delen.

 • Donderdag 12 februari van 20.00 tot 22.00 uur
 • ’t Bellefort, Iepenlaan 40
 • Toegang gratis, drankjes aan de bar tegen betaling
 • Voor iedereen die mee wil denken over groen in Philipsdorp.
 • Er is een weggeefhoek waar je spullen kunt neerleggen en kunt meenemen (giften die niet meegenomen zijn wel graag weer zelf meenemen).

Een @nder soort geld

STRO heeft onlangs het doorgeefboek ‘Een @nder soort geld’ uitgegeven. Hierin wordt ingegaan op het huidige geldsysteem, de functies van geld en waar het mis gaat.

STRO heeft een ander systeem ontwikkeld, dat zij met de uitgave van dit boek willen promoten. Dit nieuwe systeem is in een jarenlange zoektocht ontwikkeld en werkt op diverse plekken in de wereld.

Meer lezen? Dit prettig leesbare boek is in omloop als doorgeefboek, je kunt op verschillende plaatsen een exemplaar ophalen op voorwaarde dat je het na lezing doorgeeft of teruggeeft (of koopt). Kijk voor adressen op de website van STRO, http://www.strohalm.nl/ 

Op 25 oktober a.s. organiseert Omslag een aanloopdag over dit boek: http://www.omslag.nl/aanloop.htm#25oktober2014

Lezing en workshop over Bitcoin

141105 Lezing BitcoinOp 5 november wordt er een lezing en workshop over de Bitcoin  verzorgd door Olino.  Tijdens de succesvolle inloop over ons geldsysteem kwam de Bitcoin ook al even ter sprake. De Bitcoin is zeker niet vrij van speculatie en is ook geen lokale munt. Maar is het desondanks toch een antwoord op de huidige problemen met ons geldsysteem? Kom op 5 november en leer meer.

Transitie inloop – Ons geldsysteem – 9 oktober

Tijdens onze maandelijkse inloop houdt Anita Remijn een inleiding over ons geldsysteem. Daarnaast brengen we 10 exemplaren van het doorgeefboek ‘Een @ander soort geld‘ van Stro mee. 

De meeste mensen vinden economie moeilijk, maar eigenlijk is economie 95% logisch nadenken. Ze gaat die avond niet in op wat derivaten of rente swaps zijn en ook gaat ze niks vertellen over hoge bonussen. Wel gaat ze iets vertellen over de fundamenten van ons geldsysteem. Deze fundamenten zijn namelijk niet zo solide als dat je zou mogen verwachten en dat heeft grote gevolgen. Je kunt het zien als een huis: als de fundamenten niet goed zijn dan gaan de muren scheuren vertonen. De politiek is bezig met het oplappen en overschilderen van de scheuren maar geeft geen aandacht aan de fundamenten en is dus alleen bezig met symptoombestrijding. Zij wil deze avond aanduiden wat hier de oplossing voor is en hoe die eruit zou kunnen zien.

Na deze inleiding is er volop gelegenheid om met elkaar na te praten en te netwerken.

Locatie: Hoofdkwartier Drents Dorp, Beukenlaan 1 (onder het Strijps Bultje)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Toegang: gratis, graag wel een donatie voor de drankjes.

LETS bijeenkomst in Meerhoven – 3 maart

LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem, een uitgebreid ruilsysteem van diensten: ik doe wat voor jou, jij doet wat voor een ander en weer een ander doet iets voor mij. Je zet je hobby’s of kennis in om een ander van dienst te zijn. Je verdient daar punten mee die wij in Eindhoven ‘talenten’ noemen. Daarmee koop je van anderen iets waar je zelf behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld schilderwerk, naaiwerk, tuinonderhoud, poetswerk of computerles. Jij bespaart tijd en energie op klussen die jij niet kunt of wilt doen. (Een ander vindt ze juist leuk!) En je maakt zo tijd vrij om dingen te doen waar je zelf lol in hebt en waar je goed in bent. Je kunt je talenten ook ruilen voor zelfgemaakte producten of tweedehands spullen op een talentenmarkt.
Geef je je geld niet zo snel uit aan luxe diensten? Ook dan biedt LETS een uitkomst om jezelf eens lekker te verwennen met een massage-, reiki-, voetreflexbehandeling enz. Daarnaast ontmoet je nieuwe mensen, je hebt de kans om nadere hobby’s uit te proberen of iets te leren.

Belangstellenden zijn altijd welkom om op onze talentenmarkt kennis te maken met onze LETS-kring in Eindhoven. Voor meer informatie www.letseindhoven.nl. Om je aan te melden voor de bijeenkomst in Meerhoven mail naar eindhoven@transitiontowns.nl, dan mailen wij je aanmelding door naar LETS.