Alle berichten van Inge

Burgemeester Dijsselbloem, roep de klimaatnoodtoestand uit! – 13 september 2022

Eindhoven, augustus 2030

Bewoners van Eindhoven,

Het is ons gelukt!

September 2022 riepen duizenden inwoners van Eindhoven onze nieuwe burgemeester Jeroen Dijsselbloem op om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. We stonden met vele bezorgde burgers op het Stadhuisplein om onze ongerustheid te uiten over de snel escalerende klimaatcrisis.

En met succes. Onze eis werd gehoord! Dankzij eendrachtig optreden van gemeente, bestuur én burgers is Eindhoven nu, in 2030, socialer en groener. We zijn trots dat we niet hebben afgewacht, maar actie hebben ondernomen zodat onze stad nu leefbaar is én klimaatopwarming tegengaat.

 • Daken kregen zonnepanelen, straten werden groener.
 • Er kwamen buurttuinen en vele bomen werden geplant.
 • Er werd een inventief waterplan uitgerold waardoor de stad meer verkoeling kreeg en bomen en dieren meer water konden vinden.
 • Onze lucht is schoner geworden.
 • De slimme Brainport regio nam verantwoordelijkheid waardoor er vele groene banen bijkwamen.
 • Bewoners werden gezonder en buurten gezelliger.

Fictie?

Dat hoeft niet! Wij, bezorgde Eindhovense burgers, verenigd onder ‘Klimaatcrisis coalitie Eindhoven’ roepen u daarom op om 13 september naar het Stadhuisplein te komen. Aan het begin van de eerste raadsvergadering van de gemeente met onze nieuwe burgemeester geven we massaal een groen signaal af door met groene vlaggen onze eis te claimen:

Burgemeester Dijsselbloem, roep de klimaatnoodtoestand uit!

Kom ook!  Zet onze eis voor een toekomstbestendige duurzame stad en het daarvoor uitroepen van de klimaatnoodtoestand kracht bij.

Tot 13 SEPTEMBER 2022

Waar: Stadhuisplein  19.00 uur

Met vriendelijke groet,

Klimaatcrisis coalitie (KCC) Eindhoven

House Warming& NVDA Training – 3 oktober 2021

Kom 3 oktober naar de house warming van de nieuwe Rebelbase van Extinction Rebellion Zuid Nederland in Eindhoven!

We starten 3 oktober om 11.00 uur met de Non Violent Disruptive Action Training (NVDA). Petra Verdonk is de trainer en neemt je mee door diverse aspecten van het geweldloos actie voeren, denk aan wat is geweldloos voor jou, waar leg jij de grens, hoe ondersteunen we onze rebellen met well being, juridische consequenties en affiniteitsgroepen. Wil je de komende tijd meedoen aan acties, maar heb je de training nog niet gevolgd? Kom dan zeker op 3 oktober naar de Rebelbase. De training is een voorwaarde voor je aan acties mee doet. Meld je even aan via xrbrabant@protonmail.com.

Vanaf 13:30 is iedereen van harte welkom voor de House Warming. Breng wat te eten of te snoepen mee. Wij zorgen voor thee en koffie. Er is geen programma, de middag staat in het teken van kennismaken, elkaar beter leren kennen. Het is ook mogelijk om de organisatoren van de verschillende acties te leren kennen en je aan te melden voor die acties. Wie gezellig vlaggen wil bedrukken, de materialen zijn aanwezig.

XR Eindhoven Rebelbase-Maakbasis
Hurksestraat 20-54
5652 AK Eindhoven

Mobilisatie Dag – 21 augustus 2021

Op 21 augustus organiseren de Zuidelijke Rebellen van Extinction Rebellion weer een giga motiverende mobilisatie dag in de Rebel Base in Eindhoven. Voor nieuwe rebellen om kennis te maken en bijvoorbeeld de Non Violent Direct Action Training te volgen. Voor bestaande rebellen om elkaar te ontmoeten en samen toffe dingen te doen. Ook de vorig jaar afgebroken Estafette actie kunnen we hier weer opstarten of ga het gesprek aan over de bijdrage die jij wilt leveren aan de landelijke najaarsrebellie van 11 tot 18 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

De klimaatramp is dichterbij dan ooit.

Maak jij je ook zoveel zorgen?

Kom naar de derde mobilisatiedag van Extinction Rebellion (XR) in het zuiden om kennis te maken. Natuurlijk is er veel ruimte om vragen te stellen en plannen te smeden. Er is muziek, je ontmoet gelijkgestemden en er is tijd voor een hapje en een drankje.

Op het programma o.a.:

 • de klimaatlezing met een eerlijk verhaal
 • een lezing over landbouw en klimaat
 • een workshop over de relatie tussen klimaat en racisme
 • een training over campagne voeren voor het klimaat
 • maak je eigen banner of vlag.

Doe met ons mee! Laat weten of je komt via bovenstaande QR-code.

21 augustus 2021 van 12:00 – 17:00
LAC Gebouw, Mathildelaan 1a, Eindhoven

The climate disaster is closer than ever.

Are you worried as well?

Come to the third mobilization day of Extinction Rebellion (XR) in the south to get acquainted. Of course, there is a lot of room to ask questions and forge plans. There’s music, you meet like-minded people and there’s time for a snack and a drink. On the program among others: – the climate lecture with an honest story

 • a lecture on agriculture and climate
 • a workshop on the relationship between climate and racism
 • a training on campaigning for the climate
 • make your own banner or flag.

Join us! Let us know if you come via the QR code above.

21 August 2021 from 12:00 – 17:00
LAC Gebouw, Mathildelaan 1a, Eindhoven

Klimaatalarm 2021 Regio Eindhoven – 14 maart 2021

Waarom

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en  watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende water? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen.

Het moet en het kán anders! Ook in de regio Eindhoven-Helmond is een eerlijk, breed en krachtig klimaatbeleid nodig. Dat komt er niet zomaar. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven.

Waar en wanneer

Daarom komt ook de Klimaatcoalitie regio Eindhoven-Helmond op 14 maart in actie. Samen staan we om 14.00 uur op het Stadhuisplein in Eindhoven. Drie dagen voor de parlementaire verkiezingen komen we als onderdeel van het Klimaatalarm 2021 in zowel Eindhoven, andere steden in heel Nederland, én online in actie. Natuurlijk doen we dat veilig en houden we ons aan alle coronamaatregelen.

Wat we gaan doen

We starten we om 14.00 uur op het stadhuisplein met 5 boeiende bijdragen over de ernst van het klimaatprobleem door Ronald van Marlen, een Quiz over onze betrokkenheid daarbij, een lyrische voordracht door Mani Sadeghi, de klimaattransitie door Heleen de Coninck en een oproep van de jeugd door Lisa van der Geer.

Aansluitend schakelen we omstreeks 14:30 over op het landelijke programma dat om 15 uur eindigt met het klimaatalarm. Het programma zal ook thuis te volgen zijn.

Wat willen we?

De Klimaatcrisiscoalitie regio Eindhoven-Helmond eist in onze regio:

 • een krachtig, collectief, circulair en innovatief duurzaamheidsbeleid van Brainport
 • veel meer ambitie en een versnelde uitvoering van de Regionale Energie Strategie
 • steun aan regionale energiecoöperaties.
 • behalve de lasten ook de lusten van de energietransitie voor de inwoners
 • een grootscheeps isolatieprogramma in de regio
 • de aanplant van één boom per inwoner van het MRE-gebied
 • een CO2-plafond voor het vliegveld en 30% minder vliegtuiglawaai (het Van Geel-advies)
 • realisatie van het zero-emissie transportsysteem voor de Eindhovense binnenstad met beperkte meerkosten voor bewoners en bedrijven

en eist in aansluiting op landelijk beleid:

 • streng toezicht op energiebesparingsverplichtingen van de industrie
 • educatie op klimaatgebied voor alle leeftijden
 • scholing- en stagebeleid, zodat we de mensen opleiden die nodig zijn voor de uitvoering van de duurzaamheidstransitie
 • krimp van de veeteelt
 • dat duurzame producten even betaalbaar gemaakt worden als gangbare producten

Voorts is meer aandacht nodig voor:

 • een grotere bijdrage van de designsector door meer bruikbare en opschaalbare ideeën en plannen voor duurzaamheid,
 • Energie en grondstoffen in producten veroorzaken emissies.

Samen laten we onze stem horen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid, met gezond eten, duurzaam vervoer, groene banen en een goede woningen voor iedereen. In Nederland en daarbuiten. Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt om te verduurzamen. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.

We roepen alle bewoners uit de regio Eindhoven-Helmond op om mee te doen. De klimaatcrisis wacht niet. App of bel je vrienden, meld je aan als vrijwilliger of geef je organisatie op als partner. Samen maken we het Klimaatalarm ook in onze regio groot!

Praktische informatie

 • Geef je op via de website klimaatmars2021.nl . Daar ook nadere informatie.
 • Men kan zich daar ook voor deelname in andere steden of het online Klimaatalarm
  Er is ook een Klimaatalarm in Eersel.
 • Er mogen in Eindhoven fysiek maximaal 271 mensen deelnemen. Dit is (medio februari)
  afgesproken met de politie en de gemeente.
 • Kom op zondag 14 maart, tussen 13:45 en 14:00 naar het Eindhovense Stadhuisplein en neem plaats op een kruis of vak. Volg eventuele aanwijzingen.
 • Houd ook bij aankomst en vertrek rekening met elkaar en neem de 1,5 meter in acht.
 • Neem iets mee om herrie mee te maken, fluiten, trommels, pannendeksels, …
 • Om 15:00 uur is de demonstratie afgelopen.
 • Samen maken we er een rustige, waardige en coronaproof demonstratie van.

 

Contactadres
Bernard Gerard
bjmgerard@gmail.com

2e mobilisatiedag XR Zuid – 12 september 2020

Op 12 september vindt de 2e mobilisatiedag van de Regio Zuid plaats van 11:30 tot 19:00 uur in het TAC, Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven.

September wordt de maand waarin we opstaan uit de crisis! Ben je klaar voor een maand vol acties? Kom naar de mobilisatie dag – trommel je affiniteitsgroep bij elkaar, of begin met het formeren van een nieuwe. We bereiden ons samen voor op een maand van rebellie, vol covid-proof acties!

We hebben een dagprogramma samengesteld waarmee we middels workshops, trainingen, brainstorms en maaksessies ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen onderdeel uit kunnen maken van de rebellieweek. Deze dag is voor zowel bekende rebellen als mensen die graag kennis willen maken met XR.

Er zal ook een NVDA training (non-violent direct action) worden gegeven en een legal briefing. Daar kunnen specifieke juridische vragen over de actie gesteld worden, daarnaast kunnen er arrestantenformulieren worden ingevuld. Deze training zal later ook nog online plaatsvinden.

Wil je meehelpen op de dag zelf? Stuur ons een berichtje!

Lees meer en geef je op via Facebook: https://www.facebook.com/events/785838755287168

Transitie re-boot – 12 september 2020

Transitie re-boot, een beweging naar een positieve veerkrachtigere toekomst! (https://www.facebook.com/events/588609111805642)

We gaan een aantal korte films bekijken en het daarover hebben, discussie, vragen, inspiratie momenten etc.

Laatste deel van de avond gaat door met een groep die Transitie 040 weer op gang wil brengen.

Transition Network website staat boordevol met informatie en inspiratie, aanrader om de Transition guide door te nemen 🙂

(Nog niet vertaald in het Nederlands) https://transitionnetwork.org/resources-essential-guide-transition/

 1. Rakesh Rootsman Rak is traveling through the Netherlands in November so we could talk about organise something fun to do during that time.

Wanneer: vrijdag 11 september van 19:00 tot 21:30
Waar: Het Cruydenhuisch, Kalmoesplein 73, 5643 LM Eindhoven
Aanmelden: graag via Facebook

De september rebellie begint op 8 augustus 2020 in Eindhoven

September wordt de maand waarin we opstaan uit de crisis! Ben je klaar voor een maand vol acties? Kom naar de mobilisatiedag in Eindhoven op 8 augustus – trommel je affiniteitsgroep bij elkaar, of begin met het formeren van een nieuwe. We bereiden ons samen voor op een maand van rebellie, vol covid-proof acties! In de aanloop naar de rebellie zullen er twee mobilisatiedagen plaatsvinden zodat we voorbereid en met goede moed de actieweek in kunnen.

We hebben een dagprogramma samengesteld waarmee we middels workshops, trainingen, brainstorms en maaksessies ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen onderdeel uit kunnen maken van de rebellieweek. Deze dag is voor zowel nieuwe en bekende rebellen, alles van vlaggen maken tot acties organiseren, maar vooral een dag om met andere rebellen te verbinden.

Wil je meehelpen op de dag zelf? Stuur ons een berichtje!

Zaterdag 8 augustus van 12:00 tot 18:00
TAC, Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven

Voor meer informatie over 8 augustus volg het Facebook evenement via deze link.

Voor meer informatie over de september rebellie, bezoek de website van XR Nederland, https://extinctionrebellion.nl/septemberrebellie/ 

Maak van het klimaat de rode draad – 26 juni 2020

Door de Coronacrisis staan we aan de vooravond van een economische crisis. Echter, de klimaatcrisis mag juist nu niet worden vergeten. Nu hebben we juist de kans om de economie en de maatschappij opnieuw in te richten en deze klimaatbestendig te maken. Daar is draagvlak voor en dat laten Milieudefensie, Greenpeace en Extinction Rebellion met deze actie zien.

Tijdens de actie representeren wij tienduizenden Nederlanders, die Milieudefensie tijdens de campagne Operatie Klimaat heeft gesproken. Zij zullen quotes van deze Nederlanders aan een rode draad hangen die over het plein wordt gespannen onder het mom van: “Maak van het klimaat de rode draad”.

We nodigen de gemeentelijke politici uit om met ons in gesprek te gaan wat zij kunnen betekenen voor duurzaam herstel. En we vragen ze hoe zij zich als politicus in gaan zetten voor duurzaam herstel. Ook drukken we ze op het hart om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten op de partijcongressen van hun politieke partij in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2021.

U kunt namens Duurzaam Meerhoven (een deel van de tijd) tussen 16:00 tot 18:00 aanwezig zijn, om bij te dragen aan de entourage en daarmee aan de overtuigingskracht. Heb je een posters met daarop een goede wens m.b.t. het klimaat dan kun je die meebrengen. Hij wordt dan met wasknijpers aan een Rode Draad gespannen.

Met vriendelijke groeten,
Namens Operatie Klimaat en Milieudefensie Eindhoven
Bram Boer Bernard Gerard

PS: voor vragen kunt u mailen naar: stadsorganizereindhoven@gmail.com (e-mail van Operatie Klimaat) Of bellen naar 0623053968 (Bram Boer)

Wanneer: vrijdag 26 juni van 16:00 tot 18:00 uur
Waar: Stadhuisplein, Eindhoven
Hoe: actie met inloopkarakter, op corona maatregelen wordt gelet, breng uw eigen mondkapje mee
Aanmelden: Ja, via info @ duurzaammeerhoven.nu uiterlijk 25 juni 18:00 uur (dan kunnen wij de aanmeldingen doorgeven aan de organisatie van deze actie en kunnen zij  de juiste veiligheidsmaatregelen i.v.m. corona nemen.).

LETS markt in Meerhoven – 27 januari 2020

Met LETS kunnen je diensten en spullen delen in ruil voor talenten. Kom 27 januari kennis maken en deel jouw talenten met de aanwezigen. Om een voorbeeld te geven, jij bakt voor iemand een taart, daarvoor krijg je talenten op je rekening bijgeschreven, vervolgens laat jij je masseren door een van de masseurs en betaalt met talenten. De masseur vraagt iemand om een lamp bij haar op te hangen en zo verder.

Op maandag 27 januari organiseren LETS Eindhoven en Duurzaam Meerhoven voor de vierde keer een Lets-markt in De Hangar in Meerhoven. Het thema deze avond is “Praten over samen zijn versus alleen (willen) zijn”. We kunnen o.a. sparren over hoe we dingen kunnen organiseren om bij elkaar te komen. Bijvoorbeeld in kleine kring, spelletjes avonden, een leesclub, …..

De markt start om 19.00 uur. Vanaf 20.00 uur is er een introductierondje waarna we het thema van de avond uitdiepen.

Waar:            De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven (eerste 2 uur parkeren in de parkeergarage is gratis).
Wanneer:       Maandag 27 januari vanaf 19:00 uur.
Aanmelden:   Niet nodig.
Kosten:          Entree gratis. Je betaalt je eigen consumpties aan de bar.

Heb je vragen of wil je iets afstemmen dan kun je Inge mailen,
info @ duurzaammeerhoven.nu.
http://duurzaammeerhoven.nu
www.letseindhoven.nl