Tagarchief: actie voeren

Mobilisatie Dag – 21 augustus 2021

Op 21 augustus organiseren de Zuidelijke Rebellen van Extinction Rebellion weer een giga motiverende mobilisatie dag in de Rebel Base in Eindhoven. Voor nieuwe rebellen om kennis te maken en bijvoorbeeld de Non Violent Direct Action Training te volgen. Voor bestaande rebellen om elkaar te ontmoeten en samen toffe dingen te doen. Ook de vorig jaar afgebroken Estafette actie kunnen we hier weer opstarten of ga het gesprek aan over de bijdrage die jij wilt leveren aan de landelijke najaarsrebellie van 11 tot 18 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

De klimaatramp is dichterbij dan ooit.

Maak jij je ook zoveel zorgen?

Kom naar de derde mobilisatiedag van Extinction Rebellion (XR) in het zuiden om kennis te maken. Natuurlijk is er veel ruimte om vragen te stellen en plannen te smeden. Er is muziek, je ontmoet gelijkgestemden en er is tijd voor een hapje en een drankje.

Op het programma o.a.:

  • de klimaatlezing met een eerlijk verhaal
  • een lezing over landbouw en klimaat
  • een workshop over de relatie tussen klimaat en racisme
  • een training over campagne voeren voor het klimaat
  • maak je eigen banner of vlag.

Doe met ons mee! Laat weten of je komt via bovenstaande QR-code.

21 augustus 2021 van 12:00 – 17:00
LAC Gebouw, Mathildelaan 1a, Eindhoven

The climate disaster is closer than ever.

Are you worried as well?

Come to the third mobilization day of Extinction Rebellion (XR) in the south to get acquainted. Of course, there is a lot of room to ask questions and forge plans. There’s music, you meet like-minded people and there’s time for a snack and a drink. On the program among others: – the climate lecture with an honest story

  • a lecture on agriculture and climate
  • a workshop on the relationship between climate and racism
  • a training on campaigning for the climate
  • make your own banner or flag.

Join us! Let us know if you come via the QR code above.

21 August 2021 from 12:00 – 17:00
LAC Gebouw, Mathildelaan 1a, Eindhoven

De september rebellie begint op 8 augustus 2020 in Eindhoven

September wordt de maand waarin we opstaan uit de crisis! Ben je klaar voor een maand vol acties? Kom naar de mobilisatiedag in Eindhoven op 8 augustus – trommel je affiniteitsgroep bij elkaar, of begin met het formeren van een nieuwe. We bereiden ons samen voor op een maand van rebellie, vol covid-proof acties! In de aanloop naar de rebellie zullen er twee mobilisatiedagen plaatsvinden zodat we voorbereid en met goede moed de actieweek in kunnen.

We hebben een dagprogramma samengesteld waarmee we middels workshops, trainingen, brainstorms en maaksessies ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen onderdeel uit kunnen maken van de rebellieweek. Deze dag is voor zowel nieuwe en bekende rebellen, alles van vlaggen maken tot acties organiseren, maar vooral een dag om met andere rebellen te verbinden.

Wil je meehelpen op de dag zelf? Stuur ons een berichtje!

Zaterdag 8 augustus van 12:00 tot 18:00
TAC, Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven

Voor meer informatie over 8 augustus volg het Facebook evenement via deze link.

Voor meer informatie over de september rebellie, bezoek de website van XR Nederland, https://extinctionrebellion.nl/septemberrebellie/ 

OPROEP – vanaf 7 oktober 2019

LET OP — DIT IS EEN GEPASSIONEERDE & COMPROMISLOZE OPROEP

Dit is een oproep aan jou.

Er is iets aan het gebeuren. Je weet het, je voelt het.
En wij roepen je op om er deel van uit te maken.

Want er is geen tijd meer om te dralen.
We staan aan de vooravond van een grote bedreiging in ons bestaan.
Mensen maken net als andere diersoorten deel uit van ineenstortende ecosystemen, wereldwijd. De contouren van de klimaatcrisis worden met de dag zichtbaarder.
De talloze duurzame initiatieven die er al zijn om het tij te keren, zijn mooi en nodig maar niet genoeg.

De overheden doen niets.
Bedrijven doen niets.
Uitstelgedrag of wegkijken lossen de klimaatcrisis niet op.

Het komt dus nu op ons aan, op jou en mij.

Dit is geen Hollywoodfilm. Dit is geen ver weg gelegen apocalyps. De wetenschap waarschuwt ons dat we hooguit nog 8 jaar hebben voordat we een kantelpunt bereiken, waarna er geen terug meer is.

Dat gaat niet enkel met iemand anders gebeuren. Het gaat jouzelf overkomen. En onze kinderen in nog grotere mate.
We moeten in opstand komen. Want de overheid beschermt ons niet.

Je kunt niet verwachten dat wij of onze kinderen of Greta Thunberg het voor jou gaan doen. Ga bij jezelf te rade, kijk in de spiegel en kom in opstand.

Vanaf 7 oktober, gedurende 2 weken, roept Extinction Rebellion (XR) op tot een Internationale Rebellie. In minstens 55 hoofdsteden op alle continenten zullen we samen vreedzaam maar vastberaden kruispunten en bruggen bezetten. We zullen geweldloos de orde verstoren totdat overheden in actie komen voor de klimaat- en ecologische crises. Velen van ons volgden al een training om voor het oog van de camera’s gearresteerd te worden. Om daarmee te laten ze zien dat voor hen persoonlijke vrijheid ondergeschikt is aan het veiligstellen van een leefbare toekomst.

Wijzelf behoren ook tot die groep. Net als onze 17-jarige dochter.

Kom achter je bureau vandaan. Nodig je baas uit. Verlaat de school. Doe de tv uit. Leg je telefoon neer. Ga de straat op. En neem iedereen mee.

Dit is een oproep aan jou. Als je één ding in je leven doet, laat het dan dit zijn.
Niet straks, nu.

Respect existence or expect resistance.

TOT SLOT: ZES ACTIES DIE JE METEEN AL KUNT ONDERNEMEN

1. DEEL DIT OP SOCIALE MEDIA. Ook als je daar niet veel op zit; het is een van de meest effectieve manieren om alarm te slaan. En vermeld Extinction Rebellion NL waar je kunt.
2. NEEM CONTACT OP MET EEN LOKALE GROEP. Of zet er een op. Ze zijn zeer belangrijk bij de organisatie van de Rebellie.
3. ONTDEK JOUW EIGEN ROL. De opstand heeft plek voor iedereen, niet alleen voor hen die zich willen laten arresteren. We hebben behoefte aan zoveel mogelijk deelnemers, die er gewoon willen zijn. En ook aan mensen die komen doen wat ze leuk vinden en/of goed kunnen: koks, boekhouders, creatieve breinen, bouwers, reparateurs, masseurs, logistieke cracks, sociale media goeroes, EHBO-ers, woordvoerders, juridische observatoren, muzikanten en zangers, fotografen en nog veel meer. Allemaal om de actie voor jong en oud veilig, krachtig en goed georganiseerd te houden.
4. DONEER. Als je geen tijd hebt maar wel geld kunt missen, doneer dan aan de Rebellie.
5. BLIJF OP DE HOOGTE. Meld je via de website aan zodat je met regelmaat een nieuwsbrief toegestuurd krijgt. Maak van https://extinctionrebellion.nl/events/ of https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionNL/ de startpagina van je browser.
6. KOM ZELF. Maak je agenda leeg in de weken vanaf 7 oktober. Deze opstand heeft iedereen nodig. Als je denkt dat je niets kunt bijdragen, denk dan nog wat dieper na of volg je gevoel. Dat zal voldoende zijn.

Tot ziens in Amsterdam!

#RebelForLife
#ExtinctionRebellion
#NeemIedereenMee

Met een warme, vastberaden groet,
Paul en Ruurdtje

P.S. Meer info over de aanstaande acties in Nederland, evenals mogelijkheid tot aanmelden vind je op https://extinctionrebellion.nl/rebel-without-borders/.

Deze oproep van Paul Hendriksen van Transition Towns/Transitie Nederland heb ik ongewijzigd overgenomen van Facebook. Deel hem voeg er jouw argumenten om mee te doen aan toe en kom.

Foto’s van de klimaatstaking op 27 september 2019, fotograaf Berry de Jong.

30 september 2019
Inge Kouw

Landelijke TTIP actiedag ook in Eindhoven – 28 mei

Eindhoven zegt Nee tegen TTIP

Zaterdag 28 mei is de landelijke TTIP actie dag (Zie ook: www.ttipactiedag.nl). Overal in Nederland worden acties tegen TTIP gehouden. In Eindhoven kunt u van 12.00 tot 13.00 luisteren naar enkele sprekers op het Catharinaplein. De gastsprekers zullen zijn: AnneMarie Mineur, SP Europarlementarier, en Wim Baltussen van
de groene vakbeweging. Ook zal er een (mini) opinie panel van echte Eindhovenaren zijn welke in samenwerking met Michael Dawkins, bekend van de drukbezochte Eindhovense VPRO Tegenlicht meetups, wordt georganiseerd. De actiedag wordt in Eindhoven georganiseerd door bezorgde Eindhovenaren: studenten,
vrijwilligers van Milieudefensie, de groene vakbeweging, Transitiestad Eindhoven. Maar ook vrijwilligers van de politieke partijen (PvdA, BBL, GroenLinks en de SP) die er vorig jaar voor hebben gezorgd dat Eindhoven TTIPvrij is verklaard.

TTIP is het handelsverdrag tussen de EU en de VS, CETA tussen Canada en de VS. Over TTIP wordt nog in beslotenheid onderhandeld. Als gevolg van deze verdragen worden de bevoegdheden van onze overheid ingeperkt en wordt de kans op mega claims van multinationals vanwege handelsbelemmeringen groot. Als landen wetten en regels indienen waardoor deze bedrijven menen in hun winstverwachting teleurgesteld te
worden. Deze claims worden buiten de rechtsstaat om achter gesloten deuren behandeld in speciale geschillencommissies door middel van de ICS clausule. Hierbij worden de Eerste en Tweede kamer buiten spel gezet. Beide verdragen gaan vooral over wederzijds standaarden en normen op het gebied van
arbeidsomstandigheden, voedselproductie, milieuwetten, dierenwelzijn. Waarschijnlijk wordt de slechtste norm de toekomstige standaard.

“We vrezen o.a. voor onze standaarden voor voedsel (hormoonvlees en dierenwelzijn), gedwongen schaliegasboringen en verwachten dat het MKB verder op achterstand wordt gezet ten opzichte van
multinationals” zegt Ellen Schoumacher. Voorstanders hebben het over een economische groei van maximaal 2 procent, waarbij het er waarschijnlijk op neer komt dat wij azijnkippen gaan importeren en biologisch vlees gaan exporteren en dat er vooral veel extra transportbewegingen met vliegtuigen en vervuilende op stookdiesel
gestookte boten nodig zijn. En waar veel consumenten vooral voor goedkoop kiezen, legt het Europese bedrijfsleven het loodje. Op 31 mei is er een ambtelijke bijeenkomst van de handelsraad van de EU, vandaar dat er is besloten om zaterdag 28 mei 2016 tot landelijke actiedag te maken. Als er zoveel mogelijk mensen laten zien dat zij tegen TTIP zijn, kan ook de Europese politiek daar niet omheen. Daarom roepen we de Eindhovenaren op om in grote getale naar het Catharinaplein te komen.

Wat: Eindhovense actiedag tegen TTIP, met toespraken van Europarlementariër AnneMarie Mineur (SP), Wim
Baltussen (groene vakbondsman) en minipanel met echte Eindhovenaren waaronder Michael Dawkins
Waar: Catharinaplein, Eindhoven
Wanneer: 28 mei 2016, sprekers en optredens van 12:00 tot 13:00, na 13:00 uur gaat de speciale TTIPvrije entertainment tent open en wordt er geflyerd in het centrum
Wil je meer weten of helpen? Mail ons (040ttipvrij@gmail.com) of bezoek onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/040TTIPvrij/ ) voor het meest actuele nieuws omtrent de actie in Eindhoven.

COP21 – 2 dagen Parijs – ‘We are nature defending ourselves’

Parijs netwerk event_1Afgelopen week werd ik benaderd door een journalist van het ED in verband met de reis naar Parijs om daar actie te voeren om de klimaatverandering te stoppen. Milieudefensie had de journalist uitgenodigd om mee te reizen en verslag te doen van de acties rondom COP21 in dit laatste weekend. Uiteindelijk bleken er weinig deelnemers uit Eindhoven en heeft het ED afgezien van deelname. Daarom heb ik me voorgenomen alsnog een stukje over onze belevenissen te schrijven. Zelf ben ik actief bij TransitieStad Eindhoven en houd ik me sinds 2008 bezig met dit onderwerp en vooral met wat we zelf kunnen doen.

Vrijdagochtend om half acht verzamelden we bij de bus op station Oost in Den Bosch. Met 20 actievoerders uit onze regio was er best plaats geweest voor meer deelnemers. In totaal zijn er zo’n 400 deelnemers in 12 bussen van Milieudefensie naar Parijs afgereisd. Een groep van ca. 30 fietsers was al een week eerder vertrokken. Milieudefensie wil met deze activiteit de politici laten weten dat betrokken burgers, ongeacht de uitkomst van de top, door zullen gaan met acties en activiteiten om klimaatverandering te stoppen.

Tijdens de reis hebben we elkaar leren kennen door een spel en een voorstelrondje. Hierdoor voelden we ons direct al vertrouwd met elkaar. Daarbij hielp dat zo’n busreis gelijkgestemde mensen trekt. Mensen die de ernst van de situatie onder ogen zien en daarom hun steentje bijdragen. Het kunnen uiten van onze zorgen en het begrip daarvoor is een prettige bijkomstigheid van zo’n reis.

De grens met Frankrijk leverde geen problemen op. Bij de grens stonden imponerend bewapende militairen en politie of douane mensen. Na een blik op het bord achter de voorruit met de tekst dat deze bus voor de klimaattop naar Parijs ging mochten we direct doorrijden.

We waren op tijd in Parijs waar de groep zich opsplitste in een groep die in een grote hal ging slapen en een groep die was ondergebracht in jeugdherberg Le d’Artagnan. Zelf had ik voor de hostel gekozen en samen met 5 mede-passagiers doken we de metro in en zochten we onze weg naar de hostel. De helft van dit groepje bestond uit 70plussers! Uit Nederland zijn er ook twee bussen met jongeren afgereisd.

Nadat we waren ingecheckt liepen we naar het Palais de Congres Est dat voor die middag en avond door Milieudefensie en Friends of the Earth was afgehuurd voor een netwerk evenement onder de naam ‘People. Power. Action’. Een programma met ooggetuigenverslagen van klimaatverandering en diverse sprekers en bands. Ook werd er hard gewerkt aan banners en spandoeken. Parijs netwerk event People PowerAan het begin van de avond was er een indrukwekkende toespraak van iemand van Friends of the Earth. Ondertussen werden er borden met verlichte letters in de lucht gehouden. De tekst Climate Justice Peace verschenen achter ons en op het podium People Power. In woorden is niet uit te drukken wat dit met de sfeer deed. Heel indrukwekkend.

Parijs GPS2Op zaterdagochtend gingen we eerst naar de Moulin Rouge. Hier verzamelden zich een deel van de deelnemers van de Franse klimaatcoalitie zich. Na lang overleggen, wachten en vragen kregen we per groepje een plattegrond met een stip waar we naar toe moesten gaan. Ter plekke aangekomen moesten we ons aanmelden op een bepaalde site, zodat onze locatie op zou oplichten, vervolgens was ons gevraagd foto’s te maken en te facebooken en te Twitteren. Op een kaart op de website verschenen langzaam aan de stipjes. Pas achteraf zag ik het complete beeld en hoorde ik dat we die ochtend trending topic op Twitter en Facebook waren.

Parijs red line_Henny2

Foto: Henny Dekker

De volgende actie was de Red Line op de Avenue de la Grande-Armée bij de Arc de Triomph. Hier verzamelden zich duizenden mensen. Allemaal hadden ze iets roods bij zich. Na een niet zo imposante minuut stilte werden er rode doeken uitgerold om te symboliseren dat we hier een streep trekken. Op de heenweg zaten de metro’s helemaal vol, de sfeer was super. Omdat ik inmiddels mijn reisgenoten was kwijtgeraakt liep ik een tijdje mee met enkele Belgische collega’s en later met Nederlanders uit een andere bus. Iedereen was daar met hetzelfde doel en gemakkelijk benaderbaar. Ook werd er tegen een donatie soep uitgedeeld.

De laatste actie die dag was bij de Eiffeltoren. Met mijn nieuwe Nederlandse vrienden ging ik op weg. We zijn er zelfs aangekomen en het begon ook daar weer goed vol te stromen met mensen, maar omdat onze bussen op tijd zouden vertrekken moesten we direct na aankomst weer weg om op tijd te zijn.

Tijdens de terugreis vertelde iedereen over zijn ervaringen en wat ze daarmee gingen doen. Ook werd er nog de film ‘Movement – young people across Europe fight for Climate Justice‘ over 4 vrijwilligers gedraaid. En zo kwamen we tegen tienen weer behouden aan op Station Oost in Den Bosch.

Op Facebook zag ik net een filmpje van Naomi Klein waarin ze aanhaalt dat ‘We are nature defending ourselves‘ (wij zijn de natuur die zichzelf verdedigt) en zo zit het.

Of kijk hoe de BNP werd overvallen om ze ertoe te bewegen om te deinvesteren in kolen en gas.