Tagarchief: schaliegas

Diverse berichtjes

  • Eerder hadden we de eerlijke bankwijzer, nu de eerlijke verzekeringswijze. Doe er je voordeel mee voor ons allemaal.
  •  Intratuin stopt binnen een jaar met de verkoop van negen pesticiden die bijdragen aan bijensterfte. Lees verder.
  • Bas Eickhout maakt succesvol bezwaar tegen ongehinderde invoer teerzandolie. Lees verder.
  • Naomi Klein: ‘Klimaatverandering en de neoliberale turbo’. ‘Het systeem staat op voet van oorlog met de natuur’, stelt Naomi Klein in haar nieuwste boek Verander nu voor het klimaat alles verandert. ‘De wetten van de natuur kunnen we niet veranderen, ons economisch model kunnen we wel veranderen.’ Naomi Klein, de Canadese publiciste en auteur van No Logo en De Shockdoctrine, lanceert een oproep om de krachten te bundelen voor een diepgaande systeemsverandering. Volgens haar is de tijd er rijp voor. Lees het interview met Mo.be.
  • Vraag de Tweede Kamer te zorgen voor gezonde lucht. Lees meer en teken de petitie van Milieudefensie.
  • En maak dan gelijk een eind aan het dumpten van giftig afvalwater in de Nederlandse ondergrond. Lees verder.
  • Bekijk de trailer van de documentaire Unearthed over schaliegas. Wellicht kunnen we kijken of we hem in Eindhoven kunnen draaien?
  • Een documentaire ‘Zonder geld leven‘ 29 min.

Schaliegas informatiebijeenkomst – 23 oktober

Schaliegasflyer_AcxhtseBOp 23 oktober organiseert Milieudefensie Eindhoven een informatieve bijeenkomst over schaliegas in de Achtse Barrier.

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Mortel, Savoiepad 14
Toegang gratis

Programma

20:00     Opening
20:05     Introductie door panel-voorzitter Willemieke Arts, statenlid voor de SP
20:10     Frank de Boer, directeur van Cuadrilla in Nederland, Waarom schaliegas
20:30     Peter Polder, “Voorbij de Olie” consultancy en stichting “Peakoil”, Waarom geen schaliegas
20:50     Alfredo  Verboom, Beleidsadviseur Milieu bij de gemeente Eindhoven,  Wat doet de gemeente Eindhoven aan groene energie
21:10    Pauze
21:30    Discussie onder leiding van Willemieke Arts
ca. 22:30  Einde

Schaliegas – indienen zienswijze

Stop SchaliegasBoren naar schaliegas is nog steeds een wens van velen. Bent u tegen en wilt u dit kenbaar maken. Zie hieronder de tekst van de website van het RVO. Hier staat hoe u een zienswijze kunt indienen. Een voorbeeld vindt u via de link:  Zienswijze schaliegas eindhoven. Wees er wel snel bij, uw zienswijze moet uiterlijk 9 juli binnen zijn.

Structuurvisie Schaliegas

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu willen een structuurvisie schaliegas opstellen. De structuurvisie geeft aan of, en zo ja in welke gebieden eventuele opsporing en winning van schaliegas kunnen plaatsvinden, met zo min mogelijk overlast voor natuur, mens en milieu. In de structuurvisie wordt ook ingegaan op de rol van schaliegas in de energietransitie en nut en noodzaak. De structuurvisie gaat niet over de concrete locaties binnen een bepaald gebied. Dat is pas aan de orde als sprake is van een concreet initiatief van een mijnbouwbedrijf.

Stand van zaken

U kunt van donderdag 29 mei tot en met woensdag 9 juli 2014 uw reactie geven op de ‘concept notitie reikwijdte en detailniveau’. Hiervan is op 28 mei 2014 kennisgeving gedaan in de Staatscourant en Volkskrant, en in regionale kranten in het Duitse en Belgische grensgebied:

Deze conceptnotitie is de eerste stap in de voorbereiding van de structuurvisie en het milieueffectrapport (plan-MER) dat daarvoor wordt opgesteld. Om het onderzoek naar milieueffecten zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, kunt u meedenken over de opzet en uitvoering van het onderzoek.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de conceptnotitie met samenhangende stukken op de website van het RVO digitaal zien. Op papier kunt u de stukken van 29 mei tot en met 9 juli 2014 tijdens reguliere openingstijden inzien bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, T (070) 379 89 11.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Tot en met woensdag 9 juli 2014 kunt u uw reactie geven op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau. Bij voorkeur doet u dat via dit digitale inspraakformulier.

U kunt ook een brief schrijven naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt conceptnotitie structuurvisie schaliegas, Postbus 23, 2290 AA Wateringen. Ook kunt u ons op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur telefonisch uw zienswijze geven via T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er daarna?

Tussen 29 mei en 9 juli 2014 wordt ook advies aan de wettelijke adviseurs gevraagd en aan de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen in Nederland en de relevante overheden in Duitsland en België. Ook geeft de Commissie m.e.r. haar advies over de reikwijdte en het detailniveau van de plan-MER. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve ‘notitie reikwijdte en detailniveau’. Dit zijn de kaders voor het milieuonderzoek. Als de plan-MER is afgerond, wordt de ontwerp-structuurvisie schaliegas opgesteld. De ontwerp-structuurvisie wordt begin 2015 samen met de plan-MER ter inzage gelegd, u kunt dan weer uw zienswijze geven.

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
Zie ook het Schaliegasdossier van de Rijksoverheid.

Publieksbijeenkomst Over het verzet tegen schaliegas – 21 mei

Stop SchaliegasEen avond in het teken van het nationale en internationale verzet tegen schaliegas en ter inspiratie om er gezamenlijk voor te zorgen dat Nederland volledig schaliegasvrij blijft, en tegelijk ook Shell in andere landen stopt met fracken! Mmv gasten uit Oekraine en Argentinie en drie andere sprekers. De Amassadeur, Lodewijk Napoleonplein 21. Vooraf aanmelden via e-mai! Na afloop gelegenheid om hierover verder te praten tijdens de borrel. Org: Stichting Schaliegasvrij Nederland en Milieudefensie. E-mail: eva.wu@milieudefensie.nl.