Tagarchief: Omslag

Omslag ontvangt Domela Nieuwenhuis-penning – 20 november

Het team van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in Eindhoven is blij verrast met de toekenning van de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning. De penning zal op zondag 20 november worden uitgereikt in het FDN-museum in Heerenveen.

Voorafgaand aan de uitreiking wordt de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing gehouden door Jan Juffermans.

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds reikt de penning ieder jaar uit aan een persoon of instelling die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Het Omslag-team is zeer verheugd over deze toekenning en met de motivatie die daaraan ten grondslag ligt: ‘omdat Omslag immers al jaren van onderop werkt aan veranderingsprocessen tussen mens en natuur’.

Domela Nieuwenhuis-lezing
Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds organiseert elk jaar op de derde zondag van november de Domela Nieuwenhuis-lezing, met als doel om hedendaagse thema’s in het licht van de ideeën van Domela Nieuwenhuis te behandelen. Het gaat bij de lezingen om gedachtewisseling en het verrijken van inzichten.

Op 20 november wordt de lezing verzorgd door Jan Juffermans, die daarbij de nadruk zal leggen op ‘Footprint Justice’.

Na afloop van de lezing zal de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning worden uitgereikt aan enkele medewerkers van Omslag. De penning is gemaakt door kunstenares Mirjam Mieras. Aan de penning is een prijs verbonden van € 500,-.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Na een korte periode als Luthers predikant, werd hij actief in de vrijdenkersbeweging, die het zelfstandig denken stimuleerde en zich meer en meer ontwikkelde tot atheïstische beweging. Van 1888-1891 was Domela het eerste en enige socialistische lid van de Tweede Kamer. Daarna trok hij de conclusie dat de parlementaire democratie niet geschikt is voor het verwezenlijken van de socialistische idealen. Aan het eind van de negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het anarchisme.

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkkeling
Omslag werd in 1994 opgericht met als doel mensen bijeen te brengen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving.

Omslag onderhoudt ook het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en is uitgever van het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ – voor doen-denkers.

In de november-december editie van ZOZ #136 wordt aandacht besteed aan leven en werken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Waar
De bijeenkomst op 20 november is openbaar en vindt plaats in het Domela Nieuwenhuis-Museum, aan de Micklerstraat 11 in Heerenveen. Aanvang 14:30 uur.

Vooraf (13:00 uur) wordt voor belangstellenden een rondleiding door het museum gegeven.

Inloop Companion planting en vruchtwisseling – 7 maart

In samenwerking met Proeftuin040 en Groen Gennep organiseert TransitieStad Eindhoven dit jaar 6 inloopavonden rondom stadslandbouw met iedere keer een ander thema en locatie.

Omdat het begin van het moestuinseizoen van start gaat, gaan we het maandag 7 maart hebben over “companion planting” en vruchtwisseling: welke planten gaan goed samen en na elkaar? Wist je bijvoorbeeld dat sommige planten elkaar kunnen helpen? Of bepaalde ziekten en plagen voorkomen?

De inloop is vanaf 19:30, het programma begint om 20:00 uur met een korte presentatie waarna er ruimte is voor discussie en ontmoetingen. Het delen van kennis is uiteraard een belangrijk uitgangspunt van de inloopavonden, maar het bezoeken van mooie plekken in Eindhoven en de gezelligheid van elkaar ontmoeten zijn minstens net zo belangrijk.

We zijn dit keer te gast bij Omslag, werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling (Hoogstraat 301a, Eindhoven).

Toegang is wat het je waard is.

Met vragen mail naar stadslandbouw @ transitiestadeindhoven.nl.

Voor het vinden van plantengildes: http://plantengildes.saiwala.nl/

Klimaatparade

Op 29 november liep er een mooie doorsnede van Eindhovenaren mee in de Klimaatparade in Amsterdam. Van 10 tot 70 was vertegenwoordigd.

151129 Klimaatparade4_Jeroen

Fotografie Jeroen

Samen met Omslag organiseerde TransitieStad Eindhoven op 24 november een workshop van 350.org over de problematiek rondom Klimaatverandering en acties zoals de Klimaatparade en demonstratie later in Parijs.

De volgende actie was een groep verzamelen om samen naar Amsterdam te gaan en mee te doen aan de klimaatparade. Uiteindelijk waren we met ongeveer 10 mensen waarvan een deel gebruik maakte van een NS groepskaart (heel handig, zeker aan te bevelen). In de trein was er volop gelegenheid om nog wat mooie borden te maken.

Fotografie: Jeroen

Fotografie: Jeroen

In december laten we de vlag van TransitieStad Eindhoven wapperen in Parijs. De bus en organisatie is in handen van Milieudefensie.

Maar Transition Towns zijn geen demonstratie en actie beweging. Primair is het zelf aan de slag gaan met de transitie in onze eigen directe omgeving het doel van Transition Towns. Daarvoor organiseren we in januari een nieuwjaarsbijeenkomst waarvoor we iedereen uitnodigen die zelf ook aan de slag wil. Houd voor meer informatie deze website, onze nieuwsbrief of facebookpagina in de gaten.

In dit filmpje van Jos Laugs een impressie van deze bijzondere dag: https://www.youtube.com/watch?v=ay64DLW3ZQo