Categorie archief: Omslag

Dag van de Aarde – 22 april 2019

De Internationale Dag van de Aarde wordt op maandag 22 april ook weer gevierd bij Omslag in Eindhoven. Het thema van Earth Day 2019 is ‘bescherm bedreigde soorten’. De grote, ecologische tuin van Omslag vormt het decor voor een afwisselend programma dat plaatsvindt tussen 14.00 en 20.00 uur. Locatie: Hoogstraat 301a.

De Dag van de Aarde (Earth Day) is sinds 1970 een jaarlijkse feestdag op 22 april, waarop wereldwijd evenementen worden gehouden voor milieubehoud. In 2009 werd 22 april door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van Moeder Aarde.

Het is inmiddels een traditie dat Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling de Dag van de Aarde viert met een samenkomst voor een breed publiek. Ook Earth Day 2019 belooft weer een inspirerend en bruisend festijn te worden met een gevarieerd programma met inhoudelijke workshops, ecologische creativiteit, levende muziek en samen pizza’s bakken in de leemoven. Ook de naaste buren van Omslag – Emmaus Eindhoven en de Hoogstraatgemeenschap – verzorgen onderdelen in het programma.

De dag speelt zich af in de grote ecologische tuin van Omslag, aan de Hoogstraat 301a, Eindhoven: een uitbundige groene oase in de wijk Gestel en een heerlijke en inspirerende plek om de Dag van de Aarde te vieren!

Hieronder een voorlopige opsomming van de programma-onderdelen (nog onder voorbehoud).

14:00-14:20 Welkom: waarom Earth Day? En toelichting op het programma

14:30-16:00 Keuzeprogramma met inhoudelijke workshops over:
– het belang van biodiversiteit (door Minke Greve, VELT Eindhoven)
– 25 jaar Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling: www.omslag.nl
– Ecosmos maken: lekker vegetarisch broodbeleg (met Marion Gieben/VELT)
– Creatief met klei en leem – vrije expressie
– Samen schilderen, thema: daarom koesteren wij de Aarde

16:00-17:00 Muzikale optredens door diverse artiesten

Vanaf 16:00 Pizzadeeg maken en de leemoven opstoken

Vanaf 18:00 Zelf pizza’s bakken in de hout gestookte leemoven – je kunt ook zelf (bio-vega) ingrediënten meenemen (begeleid door Martijn van den Heuvel, ontwerper en medebouwer van de leemoven)

Extra’s:

15:00-16:00 Een kijkje in de tuin van de Hoogstraatgemeenschap met toelichting op de transformatie naar een permacultuurtuin en gelegenheid om het Blotevoetenpad te lopen in de binnentuin:
www.hoogstraatgemeenschap.nl

16:00-16:30 Bezoek aan Emmaus Eindhoven, met uitleg over de doelstellingen, en een kijkje in de tuin: www.emmauseindhoven.nl

Gedurende de hele dag staat er een ruiltafel, waar zelf meegebrachte biologische zaden, stekken en planten kunnen worden geruild of gratis meegenomen. En misschien vind je iets van je gading in de Weggeefkast.

Omslag roept op om op deze dag groene kleding te dragen.

De hele dag zijn biologische koffie, thee en sapjes verkrijgbaar.

Aan het eind van de dag, en na de afwas, ontsteken we een vuur waar nog wat kan worden nagepraat over de dag.

Tot ziens maandag 22 april vanaf 14.00 uur bij Omslag!

Omslag ontvangt Domela Nieuwenhuis-penning – 20 november

Het team van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling in Eindhoven is blij verrast met de toekenning van de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning. De penning zal op zondag 20 november worden uitgereikt in het FDN-museum in Heerenveen.

Voorafgaand aan de uitreiking wordt de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-lezing gehouden door Jan Juffermans.

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds reikt de penning ieder jaar uit aan een persoon of instelling die zich inzet voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Het Omslag-team is zeer verheugd over deze toekenning en met de motivatie die daaraan ten grondslag ligt: ‘omdat Omslag immers al jaren van onderop werkt aan veranderingsprocessen tussen mens en natuur’.

Domela Nieuwenhuis-lezing
Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds organiseert elk jaar op de derde zondag van november de Domela Nieuwenhuis-lezing, met als doel om hedendaagse thema’s in het licht van de ideeën van Domela Nieuwenhuis te behandelen. Het gaat bij de lezingen om gedachtewisseling en het verrijken van inzichten.

Op 20 november wordt de lezing verzorgd door Jan Juffermans, die daarbij de nadruk zal leggen op ‘Footprint Justice’.

Na afloop van de lezing zal de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning worden uitgereikt aan enkele medewerkers van Omslag. De penning is gemaakt door kunstenares Mirjam Mieras. Aan de penning is een prijs verbonden van € 500,-.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Na een korte periode als Luthers predikant, werd hij actief in de vrijdenkersbeweging, die het zelfstandig denken stimuleerde en zich meer en meer ontwikkelde tot atheïstische beweging. Van 1888-1891 was Domela het eerste en enige socialistische lid van de Tweede Kamer. Daarna trok hij de conclusie dat de parlementaire democratie niet geschikt is voor het verwezenlijken van de socialistische idealen. Aan het eind van de negentiende eeuw bekeerde hij zich tot het anarchisme.

Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkkeling
Omslag werd in 1994 opgericht met als doel mensen bijeen te brengen rond de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving.

Omslag onderhoudt ook het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en is uitgever van het tweemaandelijks tijdschrift ZOZ – voor doen-denkers.

In de november-december editie van ZOZ #136 wordt aandacht besteed aan leven en werken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Waar
De bijeenkomst op 20 november is openbaar en vindt plaats in het Domela Nieuwenhuis-Museum, aan de Micklerstraat 11 in Heerenveen. Aanvang 14:30 uur.

Vooraf (13:00 uur) wordt voor belangstellenden een rondleiding door het museum gegeven.

Inloop Companion planting en vruchtwisseling – 7 maart

In samenwerking met Proeftuin040 en Groen Gennep organiseert TransitieStad Eindhoven dit jaar 6 inloopavonden rondom stadslandbouw met iedere keer een ander thema en locatie.

Omdat het begin van het moestuinseizoen van start gaat, gaan we het maandag 7 maart hebben over “companion planting” en vruchtwisseling: welke planten gaan goed samen en na elkaar? Wist je bijvoorbeeld dat sommige planten elkaar kunnen helpen? Of bepaalde ziekten en plagen voorkomen?

De inloop is vanaf 19:30, het programma begint om 20:00 uur met een korte presentatie waarna er ruimte is voor discussie en ontmoetingen. Het delen van kennis is uiteraard een belangrijk uitgangspunt van de inloopavonden, maar het bezoeken van mooie plekken in Eindhoven en de gezelligheid van elkaar ontmoeten zijn minstens net zo belangrijk.

We zijn dit keer te gast bij Omslag, werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling (Hoogstraat 301a, Eindhoven).

Toegang is wat het je waard is.

Met vragen mail naar stadslandbouw @ transitiestadeindhoven.nl.

Voor het vinden van plantengildes: http://plantengildes.saiwala.nl/

Kleurrijke en strijdbare ‘Klimaatparade’ in voorbereiding – 4 november

Klimaatparade_PosterOveral in Nederland worden voorbereidingen getroffen voor een kleurrijke, feestelijke en strijdbare ‘Klimaatparade’ die op zondag 29 november door Amsterdam zal trekken. De Klimaatparade is de Nederlandse versie van de ‘People’s Climate March’ die in dat weekend plaatsvindt in tal van steden overal ter wereld, kort voor de klimaatconferentie in Parijs.

Het idee is dat het serieuze thema op een carnavaleske wijze wordt verbeeld. Deelnemers worden uitgenodigd om niet alleen te demonstreren met spandoeken, maar de boodschap ook te verwoorden in een lied, dans, praalwagen, versierde fiets of act.

Op woensdag 4 november om 10.00 uur komt bij Omslag in Eindhoven een groep mensen bijeen om te brainstormen over een Eindhovense bijdrage. Wie daaraan wil deelnemen is welkom. Vooraf aanmelden via omslag@omslag.nl wordt op prijs gesteld.

Lees verder.

Dag van de Aarde – 20 en 21 april

Op zaterdag 20 en zondag 21 april vierden we de Dag van de Aarde op het Wilhelminaplein en in de Hoogstraat. Het was een mooie, maar frisse dag. De extra kramen, de mobiele bierbrouwerij en ijscokar gaven de markt een feestelijk tintje. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bij de Duurzame Maaltijd schoven 24 mensen aan.

Recepten: [download id=”67″]

Fofografie: Ellen Ehv

Verder lezen

Gentech Friet eet ik niet – 15 maart

Op vrijdagavond 15 maart organiseert Omslag in Eindhoven de  informatie-avond ‘Gentechfriet eet ik niet’. Meike Vierstra van ASEED vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van gentechnologie in Nederland en Europa – met een focus op aardappelen, en ze geeft een update over komende actieplannen.

De bijeenkomst begint om 20:00 uur bij Omslag, Hoogstraat 301a. Graag vooraf aanmelden: 040-2910295, of per e-maill: omslag@omslag.nl.

Meer over deze avond
Ook dit jaar zal de Wageningse landbouwuniversiteit WUR veldproeven doen met genetisch gemanipuleerde aardappels op verschillende plaatsen in Nederland. De aardappels van dit DuRPh-project worden ingezet als pro-gentech publiciteitsstunt om de publieke weerstand tegen GGO’s te verminderen en de Europese veiligheidsregelgeving op dit gebied uit te kleden. Als deze opzet slaagt, komt de dag dat gentechgewassen in ons milieu en op ons bord verschijnen met rasse schreden naderbij. Maar onlangs liet chemieconcern BASF weten te stoppen met de ontwikkeling van gentech-aardappels voor Europa ‘in het licht van het huidige onzekere wetgevende kader en het risico dat (test)velden vernietigd worden’. Geen BASF veldproeven meer. Dit laat zien dat publiek verzet de introductie van gentech-aardappels volledig kan stoppen.

De internationale actie-organisatie ASEED voert in 2013 een intensieve campagne, met onder andere een Gentechvrije Landbouw Dag eind mei/begin juni. Meer over deze campagne: http://www.aseed.net

Theetuin en filmavond over Transition Towns bij Omslag – 29 juni

Op vrijdagmiddag 29 juni organiseert Omslag in Eindhoven een extra ‘theetuin’ rond het thema ‘Transition Towns’. Actief betrokkenen bij Transition Town-initiatieven in het land, maar ook belangstellenden in dit fenomeen, zijn van 14:00 tot 17:00 uur welkom voor een informele ontmoeting en uitwisseling.Locatie: de tuin van Omslag, aan de Hoogstraat 301a, Eindhoven.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is het uitkomen van de nieuwe film over Transition Towns. Omslag was in 2008 een van de initiatiefnemers voor de introductie van het TT-concept in Nederland. Naar aanleiding van de vijf landelijke bijeenkomsten die Omslag in 2008 en 2009 in Eindhoven organiseerde, is menig TT-initiatief ontstaan.
Tijdens de Theetuin kunnen verhalen worden opgehaald, ervaringen gedeeld en nieuwe ontmoetingen tot stand komen.

Wie wil kan na de theetuin blijven en ’s avonds de film In Transition 2.0 bekijken.

Rond 17:15 uur maken we met de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven samen een eenvoudige biologisch-vegetarische maaltijd, die we ook in de tuin nuttigen.

Om 20:00 uur draaien we de gloednieuwe film over de praktijk van Transition Towns wereldwijd: ‘In Transition 2.0’. De film duurt ongeveer een uur en is Nederlands ondertiteld. Na afloop is er gelegenheid voor een nagesprek.

Aanmelden voor Theetuin, maaltijd en/of film kan tot uiterlijk 28 juni, via 040-2910295 of per e-mail: omslag@omslag.nl. Van de deelnemers vragen we een vrijwillige bijdrage in de kosten.

Over Transition Towns
Transition Towns bestaan uit groepen enthousiaste burgers in steden, dorpen of buurten, die met elkaar aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen. Transition Towns dragen met een overvloed aan praktische, sociale en betaalbare oplossingen bij aan de omschakeling naar een volledig duurzame wereld. Ze laten het niet alleen afhangen van overheid of bedrijfsleven. Netwerken van kleine en grotere projecten gaan wereldwijd de vitaliteit van de lokale economie en de lokale gemeenschappen herstellen en versterken.

In Nederland zijn inmiddels zo’n 80 lokale initiatieven. Website: www.transitiontowns.nl

Over de film ‘In Transition 2.0’:
Wie betrokken is bij een plaatselijk initiatief zal zich niet altijd realiseren dat overal ter wereld groepen mensen met hetzelfde bezig zijn: hun eigen stad of dorp ‘omvormen’ naar een toestand die veel minder afhankelijk is van fossiele energie en die een antwoord biedt op de klimaatverandering door CO2-uitstoot.

In de eerste film over Transition Towns, uit 2010, stonden vooral de ontwikkelingen in Groot-Brittannië centraal. De 2.0 versie brengt zestien inspirerende praktijkervaringen uit zeven landen: de VS, Engeland, Portugal, Italië, Japan, India en Nieuw-Zeeland. De beelden zijn gemaakt door filmers ter plaatse. Elk initiatief heeft zijn eigen volgorde en dynamiek. ,,En dat is ook precies hoe het werkt”, aldus Rob Hopkins, die tussen de voorbeelden door een toelichtende en verbindende uitleg geeft. Een internationale film dus, die de brede verscheidenheid van Transition Towns op een enthousiasmerende manier in beeld brengt. Meer over de film ‘In Transition 2.0’: http://www.omslag.nl/bios.html#29juni2012

Deze film is ook bij Omslag te koop: http://www.omslag.nl/bestel.htm#ITB

Misschien tot (weer)ziens bij Omslag!