Welkom

040energie doe(t) mee(r) – 1 december 2016
Nul op de meter in Meerhoven
Omslag ontvangt Domela Nieuwenhuis-penning – 20 november
Proeftuin Meerhoven
Plantdag Eetbaar Park Meerland – 10 december 2016
Verslag Informatiebijeenkomst Warmtepompen

de kracht van lokale gemeenschap