Tagarchief: TTIP

Informatieavond over TTIP, CETA en TiSA – 17 oktober 2016

 

Er lopen onderhandelingen tussen de EU en de VS over het  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), en tussen de EU en Canada over het vergelijkbare CETA. Beide zijn ingrijpende vrijhandelsakkoorden.  Daarnaast wordt er gesproken over een vergelijkbaar dienstenakkoord TiSA.

Een ‘vrijhandelsakkoord’ klinkt leuk, maar er zijn drie grote gevaren aan verbonden.

  1. Het wegnemen van handelsbeperkingen komt neer op het afschaffen van wetten en regels die bedoeld zijn om burgers te beschermen. Daardoor komen standaarden onder druk te staan, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en milieu, en veiligheid. De soepelste regel telt en de VS-regels zijn vaak soepeler.
  2. Het verdrag bevat een hoofdstuk over ‘investeringsbescherming’. Dat geeft bedrijven de mogelijkheid om landen via een speciale, niet-reguliere rechtbank aan te klagen als die bedrijven menen dat zij door het beleid van een land belemmerd worden in het maken van winst. Zo wordt de rechtsstaat gepasseerd. Immers, ook onze reguliere rechtspraak is prima toegerust om economische claims te kunnen beoordelen.
  3. De totstandkoming van het verdrag verloopt buitengewoon schimmig en ondemocratisch. De Tweede Kamer kan het proces vrijwel niet controleren. Het staat nog niet vast dat de nationale parlementen het akkoord ter behandeling aangeboden krijgen.

De Vereniging Milieudefensie en het FNV organiseren een informatieavond over TTIP, CETA en TiSA. Deze vindt plaats:

Op maandag 17 oktober 2016

Om 20.00 uur

In Ontmoetingscentrum ’t Kruispunt, Slachthuisstraat 22, Geldrop

Sprekers zijn Lot van Baaren namens het FNV en Freek Bersch namens Milieudefensie

(’t Kruispunt is bereikbaar met bus 10, halte St Annaziekenhuis)

Milieudefensie heet u van harte welkom op deze avond!

Namens Milieudefensie Geldrop-Mierlo en Eindhoven

Bernard Gerard
bjmgerard@gmail.com
www.bjmgerard.nl

040 TTIP vrij! – 22 oktober 2016

Binnenkort (22 oktober) is er een nationale actie dag tegen Foute Vrijhandelsverdragen, waaronder TTIP.  Deze is in Amsterdam, en daar kunnen de Eindhovenaren natuurlijk niet aan ontbreken. Om dit voor elkaar te krijgen was er een brainstorm op 5 oktober.
U kunt zich per mail inschrijven voor gezamenlijk vervoer naar Amsterdam op 22 oktober. Dit is voor ons zodat we een indicatie hebben hoeveel er wellicht mee gaan. Het vervoersmiddel zelf staat daarbij nog open maar denk aan een gezamenlijke busreis of groepsreis per trein. Waarschijnlijk zijn er reiskosten aan verbonden. We zijn echter in gesprek met sponsoren. U kunt uw interesse aan ons laten weten door een mail te sturen naar Bernard Gerard (bjmgerard@gmail.com) Vermeld in deze mail je naam, e-mail en je telefoon nummer.
Voor het samen reizen naar de manifestatie in Amsterdam
Datum: 22 oktober 2016
Tijd: Nader te bepalen
Opgeven bij: Bernard Gerard
Door te mailen naar: bjmgerard@gmail.com), vermeld hierbij: Naam, Email en Telefoon nummer
Uiteraard is iedereen welkom. Dus deel het graag!
Met vriendelijke groet,
Namens 040TTIPVrij
Mischa Hakvoort
Ook te vinden via Facebook:

Landelijke TTIP actiedag ook in Eindhoven – 28 mei

Eindhoven zegt Nee tegen TTIP

Zaterdag 28 mei is de landelijke TTIP actie dag (Zie ook: www.ttipactiedag.nl). Overal in Nederland worden acties tegen TTIP gehouden. In Eindhoven kunt u van 12.00 tot 13.00 luisteren naar enkele sprekers op het Catharinaplein. De gastsprekers zullen zijn: AnneMarie Mineur, SP Europarlementarier, en Wim Baltussen van
de groene vakbeweging. Ook zal er een (mini) opinie panel van echte Eindhovenaren zijn welke in samenwerking met Michael Dawkins, bekend van de drukbezochte Eindhovense VPRO Tegenlicht meetups, wordt georganiseerd. De actiedag wordt in Eindhoven georganiseerd door bezorgde Eindhovenaren: studenten,
vrijwilligers van Milieudefensie, de groene vakbeweging, Transitiestad Eindhoven. Maar ook vrijwilligers van de politieke partijen (PvdA, BBL, GroenLinks en de SP) die er vorig jaar voor hebben gezorgd dat Eindhoven TTIPvrij is verklaard.

TTIP is het handelsverdrag tussen de EU en de VS, CETA tussen Canada en de VS. Over TTIP wordt nog in beslotenheid onderhandeld. Als gevolg van deze verdragen worden de bevoegdheden van onze overheid ingeperkt en wordt de kans op mega claims van multinationals vanwege handelsbelemmeringen groot. Als landen wetten en regels indienen waardoor deze bedrijven menen in hun winstverwachting teleurgesteld te
worden. Deze claims worden buiten de rechtsstaat om achter gesloten deuren behandeld in speciale geschillencommissies door middel van de ICS clausule. Hierbij worden de Eerste en Tweede kamer buiten spel gezet. Beide verdragen gaan vooral over wederzijds standaarden en normen op het gebied van
arbeidsomstandigheden, voedselproductie, milieuwetten, dierenwelzijn. Waarschijnlijk wordt de slechtste norm de toekomstige standaard.

“We vrezen o.a. voor onze standaarden voor voedsel (hormoonvlees en dierenwelzijn), gedwongen schaliegasboringen en verwachten dat het MKB verder op achterstand wordt gezet ten opzichte van
multinationals” zegt Ellen Schoumacher. Voorstanders hebben het over een economische groei van maximaal 2 procent, waarbij het er waarschijnlijk op neer komt dat wij azijnkippen gaan importeren en biologisch vlees gaan exporteren en dat er vooral veel extra transportbewegingen met vliegtuigen en vervuilende op stookdiesel
gestookte boten nodig zijn. En waar veel consumenten vooral voor goedkoop kiezen, legt het Europese bedrijfsleven het loodje. Op 31 mei is er een ambtelijke bijeenkomst van de handelsraad van de EU, vandaar dat er is besloten om zaterdag 28 mei 2016 tot landelijke actiedag te maken. Als er zoveel mogelijk mensen laten zien dat zij tegen TTIP zijn, kan ook de Europese politiek daar niet omheen. Daarom roepen we de Eindhovenaren op om in grote getale naar het Catharinaplein te komen.

Wat: Eindhovense actiedag tegen TTIP, met toespraken van Europarlementariër AnneMarie Mineur (SP), Wim
Baltussen (groene vakbondsman) en minipanel met echte Eindhovenaren waaronder Michael Dawkins
Waar: Catharinaplein, Eindhoven
Wanneer: 28 mei 2016, sprekers en optredens van 12:00 tot 13:00, na 13:00 uur gaat de speciale TTIPvrije entertainment tent open en wordt er geflyerd in het centrum
Wil je meer weten of helpen? Mail ons (040ttipvrij@gmail.com) of bezoek onze Facebook pagina (https://www.facebook.com/040TTIPvrij/ ) voor het meest actuele nieuws omtrent de actie in Eindhoven.