BIJEENKOMST OVER CETA! – 24 oktober 2019

SP Eindhoven organiseert een politiek café over CETA met als spreker voormalig Europarlementslid Anne-Marie Mineur, deskundige op het gebied van handelsverdragen.

  • Bijeenkomst over het handelsverdrag met Canada “CETA”
  • Usine, Lichttoren 6, Eindhoven
  • Donderdag 24 oktober, 20.00 uur ( inloop 19.30 uur)

Binnenkort beslist de Tweede Kamer over CETA, het handelsverdrag met Canada. Met CETA worden vergaande rechten voor buitenlandse investeerders geïntroduceerd en ook een claimsysteem om mogelijke aantasting van die rechten aan te vechten.

Wanneer dit verdrag in de huidige vorm wordt goedgekeurd kan dit leiden tot serieuze problemen. Op grond van CETA kunnen namelijk Canadese en Amerikaanse ondernemingen invloed uitoefenen op ons Nederlandse beleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor ons milieubeleid en voor onze woningmarkt. Zo krijgen gemeenten die woningen betaalbaar willen houden, onder CETA minder mogelijkheden om regels op te leggen aan buitenlandse beleggers. Maatregelen om huren betaalbaar te houden voor middeninkomens kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk onderwerp worden van investeringsclaims door buitenlandse beleggers. Dit is geen ver-van-mijn-bed-show want ook in Eindhoven bezitten Canadese en Amerikaanse beleggers huizen.

Een ander voorbeeld dat ook mensen in onze provincie direct raakt is dat het onder CETA moeilijker wordt om gaswinning te reguleren, te stoppen of te voorkomen, ook als er overlast of gevaren door ontstaan. Zo is het Canadese gasbedrijf Vermilion actief in de omgeving van Waalwijk. Dit bedrijf ontplooit ook activiteiten elders in het land; zo heeft het onder andere een vergunning voor het boren naar gas onder de Waddenzee.

CETA moet door alle nationale parlementen van de EU worden goedgekeurd. Als Nederland tegenstemt is het afgelopen met CETA in de huidige vorm. Er is nog geen meerderheid in ons parlement, dus Nederland kan het land zijn dat CETA wegstemt en de weg vrijmaakt voor eerlijke en democratische handelsverdragen.

In de bijeenkomst op 24 oktober kunt u alle informatie krijgen over CETA en gaan we erover in gesprek. De bijeenkomst staat open voor alle belangstellenden. Nadere informatie bij Jannie Visscher, j.visscher@eindhoven.nl telefoon 06-22446154.

Meer informatie over CETA is te vinden op de website https://wijstoppenceta.nl en op https://milieudefensie.nl