Tagarchief: stadslandbouw

Zadenruilmarkt bij nieuwe buurttuin ’t Hool – 18 april

Zadenruilmarkt op zaterdag 18 april.

Op 18 april wordt in ’t Hool de nieuwe buurtmoestuin geopend.
Wij zijn hier te gasten met onze planten- en zadenruilmarkt!
Deze tuin begon vorig jaar met het in de wijk plaatsen van grote, gevulde emmers. Tien maanden later hebben de wijkbewoners hun eigen stadslandbouwproject.
Tijdens de feestelijke opening kunnen kinderen knutselen en schminken en zijn er smoothies, snoepgroenten en fruithapjes.

Tussen 14.00 en 16.00 uur is iedereen weer welkom om zijn collectie zaden en stekjes te vergroten, door te ruilen en te delen. Zaden en planten ruilen is een leuke en goedkope manier om de biodiversiteit in je eigen (volks)tuin te vergroten. Kom en ruil je (zelf geoogste) pompoen- of koolzaden tegen bijvoorbeeld Oost-Indische kers of tomaat. Op zoek naar een bepaalde moesplant? Sommige van onze vaste bezoekers bezitten een grote collectie zaden van eetbare planten.

TransitieStad Eindhoven organiseert tijdens het groeiseizoen, maandelijkse ruilmarkten op wisselende plekken. Zo kunnen Eindhovenaren kennis maken met diverse inspirerende tuinprojecten en kunnen moestuinders elkaar blijven inspireren.
Zo kunnen het hele seizoen lang zaden, stekjes, plantjes en de oogst met elkaar worden gedeeld.

Zaterdag 18 april 2015, 14.00-16.00 uur
Hoek Luxenburglaan – Echternachlaan – Garnichweg, Eindhoven

Stadslandbouw op braakliggende terreinen

De gemeente maakt het voor bewoners en ondernemers eenvoudiger om tijdelijk gebruik te maken van gemeentelijke braakliggende terreinen. Tijdelijke initiatieven moeten voldoen aan drie voorwaarden: ze mogen de gemeente geen extra geld kosten, het initiatief heeft aantoonbaar draagvlak in de buurt en de gemeente kan het tijdelijk gebruik tussentijds beëindigen.

Verspreid over de stad liggen braakliggende terreinen. Sommige in eigendom van de gemeente, andere in eigendom van particulieren of ondernemingen. De terreinen hebben hun beoogde eindbestemming nog niet bereikt en het gebruik is nog niet gerealiseerd. Vaak bestaat die situatie al jaren en is er niet direct zicht op bebouwing in de nabije toekomst. Door een tijdelijke bestemming te geven aan deze terreinen verbetert het aanzicht en kan het, afhankelijk van het initiatief, ook een impuls zijn voor de sociale cohesie in een buurt.

Hoe werkt het?

Initiatiefnemers maken hun voorstel bekend via een aanmeldingsformulier op de gemeentelijke website, waarna een Intake Adviesteam de uiteindelijke afweging maakt. Als een initiatief wordt goedgekeurd worden de afspraken vastgelegd in een beheer- of huurovereenkomst.

Geen vergunning nodig voor groene invulling

Er wordt onderscheid gemaakt tussen initiatieven met een groene invulling of stadslandbouw en overige initiatieven. Initiatiefnemers met plannen voor een groene invulling of stadslandbouw kunnen op diverse plaatsen terecht voor informatie of ondersteuning bij het uitwerken van het voorstel. Transitiestad kent diverse deskundigen die met deze procedure kunnen helpen. Voor deze groene initiatieven is geen omgevingsvergunning meer nodig. Commerciële initiatieven hebben wel een vergunningsplicht.

Contact

Initiatiefnemers kunnen aanvragen indienen via de website van de gemeente, zie:

MAD emergent art centre, Social LabMAD emergent art centre, Social Lab

MAD emergent art centre, Social Lab, Don Boscostraat 4 is elke woensdagavond en zaterdag middag open als “Maker Space”.

Met veel succes organiseerde MAD het afgelopen jaar twee Hackatons in de agrarische sector onder de vlag van Polderhack Productions een uitvloeisel van de eerste PolderHack “Agri Meets Design”, DDW 2013.

Het leek mij wel leuk en interessant om de agrarische insteek te introduceren bij de wekelijkse Maker Space op zaterdagmiddag.

Een uitnodiging aan onze Eindhovense stadsboeren om met hun vragen EN expertise deel te nemen aan onderzoek en ontwikkeling op het grensvlak van kleinschalige voedselproductie, (gepaste) technologie en creativiteit. Wil je wat meten, wegen, besturen (denk aan warmte, licht, vochtigheid, nutriënten) of logistiek of vraag en aanbod afstemmen voor je stadsland- of tuinbouw project dan kunnen samen met de Makers daar creatieve oplossingen voor bedenken en maken. Een mooi voorbeeld is de hoofdprijs winnaar van de Hack Food Waste: de Eindhovense Voedselbank met hun SUR+ mobiele applicatie.

Aanmelden voor de MAD Space bijeenkomsten via Meetup: http://www.meetup.com/MADspace/

Leo Bakx
Aardwerk

 

Ruilmarkten 2015

Na de zes succesvolle ruilmarkten in 2014, willen we komend voorjaar weer op de derde zaterdag van de maand een eetbare zaden, stekjes, planten ruilmarkt organiseren. En in het najaar weer oogst ruilmarkten.

We hebben de ruilmarkten voorlopig op deze data gepland:

  • 21 februari bij Inge’s eettafel
  • 21 maart
  • 18 april is tevens de Dag van de Aarde. Locatie ’t Hool waar de opening van de gezamelijk buurtmoestuin plaats zal vinden op de hoek Luxemburglaan – Echternachlaan – Garnichweg.
  • 16 mei: Op deze dag willen we een grotere ruilmarkt organiseren. Niet alleen voor het ruilen van plantmateriaal maar ook voor plantenboeken, potjes, … alles dat je in een tas mee kunt nemen en wilt ruilen! Grotere objecten mogen ook geruild kunnen worden, maar we raden aan om dan een foto mee te nemen i.p.v. met je grootmoeders linnenkast te gaan sjouwen.
  • 20 juni
  • 19 september
  • 17 oktober

Als je een locatie hebt, neem dan contact met ons op
(stadslandbouw @ TransitiestadEindhoven.nl).

Laatste eetbare planten, stekjes, zaden en oogstruilmarkt in 2014

Na zaaien komt oogsten! Daarom staat onze laatste ruilmarkt dit jaar in het teken van het ruilen van oogst. Heb je teveel mais, maar werden je courgetteplanten door de slakken opgegeten? Of heb je teveel zaden geoogst? Kom en deel het met anderen! Op zaterdag 11 oktober van 14.00 tot 16.00 uur, organiseert Transitiestad Eindhoven de eetbare planten, stekjes, zaden en oogstruilmarkt in de Hoogstamboomgaard langs de Boschdijk in Acht.

Stadslandbouw is populair, dat blijkt uit het groeiende assortiment eetbare planten in tuincentra en het groeiend aantal bezoekers op onze ruilmarkten. Deze ruilmarkten hebben inmiddels een aantal vaste gasten, die levendig met elkaar onderhandelen over de ruil van een tomaat met een boon of ander plantje.

De ruilmarkten vinden steeds op wisselende locaties plaats, zodat we kennis kunnen maken met de vele mooie tuien in onze stad

Tijdens deze laatste ruilmarkt zijn we te gast in de monumentale hoogstamboomgaard in Acht. Op een oppervlakte van ruim één hectare staan hier 200 bomen met tientallen soorten appels, peren, kersen en pruimen. Op 11 oktober wordt hier de jaarlijkse appelplukdag georganiseerd en mogen bezoekers in de boomgaard een emmer appels plukken. De ingang van de boomgaard ligt aan de gebroeders Ganslaan. Als je mee wilt komen plukken mels je dan even aan op boomgaard8@xs4all.nl

Na een winterstop starten we vanaf 21 februari weer met op iedere derde zaterdag van de maand een ruilmarkten. Voor deze ruilmarkten zijn we nog op zoek naar locaties, deze zullen we tzt op deze site vermelden.

Klein Gemaakt, Soulkitchen en onze nieuwe kruidentuin

Klein Gemaakt is bij onze lezers mogelijk al bekend: dit verse initiatief, een voedsel-coöperatie met onbespoten locale producten, heeft in korte tijd veel leden getrokken. Inmiddels zijn er verdeelpunten in diverse wijken van onze stad. Bart, de initiatienemer, heeft ruimte aangeboden gekregen op Strijp-S, in een nieuwbouwpand met uitzicht op oude Philips-fabrieken,  de ‘verboden stad’.
SbreedSamen met Thomas (Soul Kitchen) en cliënten van Futuris wordt een concept uitgewerkt, met catering en verkoop van producten die afkomstig zijn van regionale, aangesloten boeren en andere kleine makers. Het is de bedoeling dat in deze ruimte ook presentaties, lezingen e.d. gegeven gaan worden. Hier kunnen we, als TransitieStad Eindhoven (TSE), in de toekomst meerdere activiteiten organiseren.
s1Als TSE waren we blij verrast door Bart benadert te worden om binnen dit concept een tuin aan te leggen, in eerste instantie binnen, maar mogelijk ook buiten. Tijdens een verkennend gesprek met hem en Thomas, leek het ons het beste om te beginnen met een kruidentuin.
Na een oproep, via de stadslandbouw-E-maillijst, hebben enkele mensen zich gemeld om met deze binnentuin aan de slag te gaan.
De inrichting van de ruimte voor deze elkaar aanvullende  initiatieven zal verzorgd worden door studenten van de designacademie, zij hebben tot 10 oktober, een week voor de DDWweek, de tijd om hier iets moois van te maken.

Als TransitieStad mogen wij, in de chaos van deze inrichting, op de derde zaterdag van de maand september, onze volgende planten-, zaden- en oogstruilmarkt houden.
Wil je met ons in contact komen over dit initiatief mail naar
Ellen at TransitiestadEindhoven.nl

Eetbare plantenruilmarkt – 21 juni

DSrm9Op zaterdag 21 juni, de eerste zomerdag, organiseert TransitieStad Eindhoven haar laatste eetbare plantenruilmarkt voor de zomervakantie.

Stadslandbouw is populair, dat blijkt uit het groeiende assortiment eetbare planten in tuincentra en het groeiend aantal mensen op onze ruilmarkten. Maar in een tuincentrum weet je niet welk gif er op je plantje zit, op onze ruilmarkten kun je dat vragen aan de kweker die ontspannen naast je zit. Onze ruilmarkten hebben inmiddels een aantal vaste gasten die levendig met elkaar onderhandelen over de ruil van een tomaat met een boon of ander plantje.

De ruilmarkten vinden op wisselende locaties plaats zodat we kennis kunnen maken met diverse projecten in onze stad. Dit keer vind de ruilmarkt plaats bij Beginhoven, een tuin aan het Animalipad. Van twee tot vijf kunnen er weer volop eetbare planten en zaden met elkaar geruild worden.

De werkgroep stadslandbouw van TransitieStad Eindhoven organiseert regelmatig activiteiten om mensen met elkaar, en de diverse eetbare initiatieven, kennis te laten maken. Vanuit het besef dat oneindige groei op een eindige planeet niet mogelijk is, zijn over de hele wereld mensen in buurtverband bezig met het duurzamer en veerkrachtiger maken van hun eigen leven. Vaak gebeurt dit onder de noemer van de Transition Towns beweging. Onze werkgroep houdt zich vooral bezig met voeding. Om op allerlei wijzen aan voedselzekerheid te werken, is leuk, leerzaam en gezellig.

Voor een impressie van de vorige ruilmarkt klik hier.

Wat: eetbare planten- en zadenruilmarkt
Waar: bij Beginhoven aan het Animalipad (achter het vroegere Animali-terrein)
Datum en tijd: 21 juni van 14.00-17.00 uur
Toegang: gratis

Transitie Inloop – 12 juni

2e Transitie Inloop op 12 juni

2e Transitie Inloop op 12 juni

Donderdag 12 juni organiseren we de tweede Transitie Inloop . We beginnen om 20.00 uur met een korte inleiding over stadslandbouw, dat, gezien de vele nieuwe initiatieven, nu heel erg populair is. Daarna willen we het woord graag geven aan de aanwezige buurtmoestuinen of andere stadslandbouw-initiatieven, voor een één- of twee minutenpresentatie over het project. Wat gaat goed, waar loop je tegenaan, waar wil je meer informatie over? 

Na deze inleiding is er volop gelegenheid om met elkaar na te praten en te netwerken. Ook Proeftuin040 is aanwezig om vragen te beantwoorden en advies te geven.

 

 

Locatie: Hoofdkwartier Drents Dorp, Beukenlaan 1 (onder het Strijps Bultje)
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Toegang: gratis, graag wel een donatie voor de drankjes.

Buckets @ Het Hool

In de wijk het Hool (achter Woensels winkelcentrum) is een nieuw, kleinschalig stadslandbouwproject van start gegaan: buckets @ het Hool. Buurtbewoners konden een bak met tomaten en kruiden adopteren. Zaterdag 7 juni werden deze bakken met kruiwagens naar hun nieuwe plekjes in de buurt vervoerd. Dat werd gevierd met springkussen, gezonde hapjes en drankes. In de wijk staan nu zo’n 40 plantenbakken, waar iedereen van mag plukken. Dat aantal wordt binnenkort uitgebreid.
hool-overzicht

terugblik Dag Stadslandbouw

DSrm-brederOp 17 mei vierden we de dag van de Stadslandbouw.
Samen met proeftuin040 hebben we een boekje uitgebracht, onze maandelijkse ruilmarkt vond plaats bij het Wasven.

Het was een kick om het uiteindelijke boekje in de handen te kunnen houden. De boekjes zijn, zolang de voorraad strekt, nog op de ophaalpunten verkrijgbaar.
Jammer genoeg viel de aandacht van de pers en het aantal fietsers enigszins tegen, maar het was een heel gezellige dag.
Zelf ben ik via de Kruidenberg naar stadstuin De Bergen gefietst. Daar was men nog volop bezig met inrichten.

Bij Garden Mania volgde ik nog net het laatste stukje van de ochtendworkshop ‘zaadbommen maken’ en hadden we inspirerende gesprekken. Jammer genoeg moest ik die af breken om naar de ruilmarkt te gaan.
Uit enthousiaste reacties van anderen heb ik begrepen dat er lekker gebarbecued werd bij Beginhoven en dat er  kinderen mochten pootjebaden in de Stadstuin

’s Middags dus naar de eetbare zaden- en plantenruilmarkt.
Deze markten lijken steeds populairder te worden.
Het Wasven maakte een filmpje van de ruilmarkt
Ik had vier jaar terug nooit durven dromen dat een doosje zaden bij het transitiecafé tot zo iets uit kon groeien: