Tagarchief: cursus

Zomertuinscholing

 

In het kader van de zomertuinscholing  zijn we op 22 en 23 augustus welkom bij de hoogstamboomgaard in Acht. Op een oppervlakte van anderhalve hectare staan hier een kleine 200 fruitbomen met tientallen, veelal oude appel-, peren-, kersen- en pruimenrassen. 

Eerst krijg je een uitleg over het snoeien van hoogstamfruitbomen, daarna ga je onder begeleiding aan het werk in de boomgaard. Als je mee wilt komen snoeien, dan graag even aanmelden op het onderstaand mailadres, dan geven we ook de exacte tijd en adres door.

Aanmelden: info@transitiestadeindhoven.nl. Geef daarbij aan of je de 23e of de 24e komt.

Waarom zomertuinscholing?

Om voorbereid te zijn op het post-olietijdperk moeten gemeenschappen nu al hun energieverbruik reduceren, voedsel in de buurt verbouwen, energie zo duurzaam mogelijk opwekken, hun gezondheidszorg zo veel mogelijk lokaal organiseren en het onderwijs richten op zelfvoorziening – dit is onze doelstelling volgens Wikipedia

De komende zomervakantie (12 juli – 24 augustus) willen we aandacht geven aan het laatste punt: onderwijs. Daarbij gaat het ons niet om taal of rekenen, maar om leuk en groen en duurzaam, voor jong en oud, elkaar inspireren om stapjes te nemen naar duurzame oplossingen. Zo veel mogelijk in het groen!

Hierbij valt te denken aan insectenhotels bouwen, het belang van schimmels, strobalenbouw, omgaan met pers of gemeente, enzovoort.  Zelf wil ik iets doen met geneeskrachtige kruiden & planten vermeerderen en zou ik graag leren hoe ik slakkenetende vogels kan lokken. Het gaat om groenactiviteiten voor jong of oud, in grote of kleine groepjes, eventueel zelfs individueel.
Het is de bedoeling dat deze activiteiten niet afhankelijk zijn van het hebben van geld, al mag je altijd een vrijwillige bijdrage vragen
Heb jij een specialiteit die je graag wilt delen?
Dat kan via de zomertuinschool.
zomertuinscholingJe kunt zelf een tuin benaderen, eventueel kunnen wij bemiddelen.
Laat ons weten wanneer je wat wilt delen, wij verzamelen deze initiatieven en maken ze ter zijner tijd bekend.
In dit initiatief staat het delen van kennis centraal. Het is niet de bedoeling er verplichte hoge toegangsprijzen betaalt moeten worden, indien je iets voor je iets voor de educatie terug wilt, geven wij de voorkeur aan vrijwillige bijdragen.

Bij dit initiatief kunnen we nog helpende handen gebruiken.

Wat hebben we al gedaan?

kookworkshop20 juli: kookworkshop
De kookworkshop die op 20 juli werd gehouden werd bezocht door 7 deelnemers en was erg geslaagd. Als bedankje kreeg Janine, de organisator van deze workshop, een kruidentuintje.
Kruidenwis17 augustus:  het maken van een kruidenwis, dit is een oude traditie waarbij mensen in de oogsttijd een verzameling van bloeiende kruiden plukken en deze te drogen hangen in hun huis. Bertie vertelde iets over de achtergrond hiervan, (uit welke planten bestaat deze wis en waar staan deze planten voor). Daarna volgde een wandeling in de Genneper Parken waar een eigen kruidenwis kon worden samengesteld.
Hoogstamboomgaard Acht22 en 23 augustus: snoeien hoogstam fruitbomen bij de Hoogstamboomgaarde in Acht
Dit gaan we ook doen, maar de datum volgt nog
  • maken droogkasten

 

Permacultuurcursus

Leo Bakx Aardwerk organiseert in samenwerking met Transition Town Eindhoven, Ecodorp Tilburg en De Kleine Stroom een reeks permacultuur cursussen.

Leo biedt de standaard Permaculture Design Certificate cursus aan. De cursus duurt in principe minimaal 72 uur en behandelt permacultuur ethiek, ontwerpprincipes, methoden en praktische oefeningen. Onderwerpen onder meer: bodem(leven), energie- en materiaalstromen, lokale kringlopen, eetbare planten, dieren, ontwerpen met zones en lagen.

De standaard PDC cursus is oorspronkelijk gebaseerd op de Australische situatie. Voor Nederland zullen we Patrick Whitefield’s boek “The Earth Care Manual” gaan gebruiken als leidraad omdat dit boek beter past bij ons koelere West Europese klimaat.

In de cursus leer je zelfstandig een permacultuursysteem voor duurzaam leven te ontwerpen en te realiseren. Je leert gebruik maken van de lokale omgeving, bodem, water, zon, wind, planten, dieren, buren en je eigen talenten. Je leert anderen te helpen met permacultuur, samen projecten te ondernemen, lokale economische systemen te ontwikkelen voor een meer rechtvaardig, bevredigend en onthaast bestaan.

De cursus start zodra er voldoende aanmeldingen zijn en vindt plaats op een nader te bepalen lokatie (zoveel mogelijk in de buurt van de meeste deelnemers). Minimaal aantal deelnemers per cursus: 12, maximaal 24. Wie een lokatie in de aanbieding heeft mag zich ook melden.

Prijs inclusief documentatie, werkboek (in het Nederlands) en een boek (in het Engels), inclusief gezamenlijke maaltijden, exclusief reis- en eventuele verblijfkosten. De cursus kost €954 per persoon. Een deel van de opbrengst zal worden besteed aan de verwerving en inrichting van een vast permacultuur educatie- en ontwikkelcentrum voor de regio Noord Brabant.

Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden bij Leo Bakx info@aardwerk.org.

Details over lokatie en startdata volgen.