Energie

040Energie klein

040energie is een burgerinitiatief opgericht in 2013 door Marnix Vlot samen met een aantal Eindhovenaren waaronder de werkgroep Energie van TSE. Het is dé plek waar Eindhovenaren met interesse in duurzame energie en verstandig daarmee omgaan elkaar kunnen ontmoeten. Om te discussiëren en van elkaar te leren. 040energie wil zich ontwikkelen tot een lokale energie coöperatie voor Eindhoven. Er is begonnen met de lopende 040energie Zon Individueel zonnepanelenacties. Momenteel worden ook grotere projecten met de gemeente Eindhoven besproken en uitgevoerd en worden ook scholen benaderd voor duurzame educatie en energie.

Mede oprichters van 040energie, William en Guido komen oorspronkelijk uit TSE

Mede oprichters van 040energie, Guido (1e rechts) en William (2e rechts) komen oorspronkelijk uit TSE

  • Energieneutraal wonen: het kan! – 25 november Energiezuinig wonen in een energieneutraal huis. Je hoort er veel over, maar wat betekent energieneutraliteit nu eigenlijk en hoe bereik je dat in de praktijk? Twee huiseigenaren die hun woning energieneutraal hebben gemaakt zullen op 25 november uitleg geven tijdens een informatieavond van 040energie. Energiebesparing, het Energieakkoord, belastingmaatregelen, Europese plannen en maatregelen, wereldcongressen, nieuwe mogelijkheden om ...
  • 040energie ziet kansen in Hanevoet en de rest van Eindhoven! 040energie zet zich in voor een energieneutraal Eindhoven. Ons Energieteam Hanevoet heeft onlangs de plannen voor het komende jaar bepaald (tot zomer 2015). We hebben die geformuleerd als KANSEN: allemaal mogelijkheden om onze wijk Hanevoet weer een stukje duurzamer te maken. Kans 1: Zelf thuis zonne-energie opwekken. De succesvolle zonnepanelenactie (8 installaties in Hanevoet, 20 totaal ...
  • Transitie Inloop – KlimaCoaches – 11 september Na de vakantie pakken we de maandelijkse Transitie Inloop weer op. De tweede donderdag van september valt op donderdag 11 september. We gaan het dan hebben over de KlimaCoaches. Dit zijn mensen die trainingen geven aan hun buurtgenoten over energiebesparing. Verder gaan we met behulp van warmte-foto’s bekijken wat de renovatie in Drents Dorp heeft ...
  • Schaliegas – indienen zienswijze Boren naar schaliegas is nog steeds een wens van velen. Bent u tegen en wilt u dit kenbaar maken. Zie hieronder de tekst van de website van het RVO. Hier staat hoe u een zienswijze kunt indienen. Een voorbeeld vindt u via de link:  Zienswijze schaliegas eindhoven. Wees er wel snel bij, uw zienswijze moet uiterlijk ...
  • 040Energie – het laatste nieuws 040energie stand van zaken zonnepanelenakties Via 040energie zijn sinds maart een tiental zonnepanelen geplaatst in met name de wijken De Roosten-Eijkenburg en Hanevoet. Er lopen nog een aantal offertes, dus wij verwachten deze maand nog een aantal installaties op te leveren. De bewoners zijn zeer tevreden over de persoonlijke aanpak van 040energie door wijkcoördinators uit de ...

de kracht van lokale gemeenschap