Energie

040Energie klein

040energie is een burgerinitiatief opgericht in 2013 door Marnix Vlot samen met een aantal Eindhovenaren waaronder de werkgroep Energie van TSE. Het is dé plek waar Eindhovenaren met interesse in duurzame energie en verstandig daarmee omgaan elkaar kunnen ontmoeten. Om te discussiëren en van elkaar te leren. 040energie wil zich ontwikkelen tot een lokale energie coöperatie voor Eindhoven. Er is begonnen met de lopende 040energie Zon Individueel zonnepanelenacties. Momenteel worden ook grotere projecten met de gemeente Eindhoven besproken en uitgevoerd en worden ook scholen benaderd voor duurzame educatie en energie.

Mede oprichters van 040energie, William en Guido komen oorspronkelijk uit TSE

Mede oprichters van 040energie, Guido (1e rechts) en William (2e rechts) komen oorspronkelijk uit TSE

  • Kassa! besteedde aandacht aan onderzoek rendement zonnepanelen In mei heeft de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar het rendement van bestaande zonnepanelen in Nederland. Bekijk de uitzending via deze link.
  • Publieksbijeenkomst Over het verzet tegen schaliegas – 21 mei Een avond in het teken van het nationale en internationale verzet tegen schaliegas en ter inspiratie om er gezamenlijk voor te zorgen dat Nederland volledig schaliegasvrij blijft, en tegelijk ook Shell in andere landen stopt met fracken! Mmv gasten uit Oekraine en Argentinie en drie andere sprekers. De Amassadeur, Lodewijk Napoleonplein 21. Vooraf aanmelden via ...
  • Nieuws uit de wereld van piekolie en landbouw Afgelopen weken deden een aantal hoopvolle berichten de ronde. Maar daarnaast ook een bericht over waarom we de transitie moeten doorzetten. Polycultuur Joel Salatin ontwikkelde zijn bedrijf Polyface Farms tegen de stroom in.  Op een stuk land met kale, uitgeboerde plekken bouwde hij in de voetsporen van zijn vader gaandeweg een opmerkelijk divers agro-ecosysteem op: een polycultuur ...
  • Transitie Inloop – 040 Energie – 8 mei Al langere tijd hebben we de wens om een maandelijkse ontmoetingsavond te organiseren gecombineerd met een praatje of filmpje rond een interessant duurzaamheidsthema. Er gebeurt al heel veel in Eindhoven. Daarom is het fijn om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en en passant nog iets nieuws te horen. De eerste inloop is op donderdagavond ...
  • Dag van de Aarde – verslag Op de tweede ruilmarkt, in stadstuin de Bergen, kwamen honderden mensen af, mensen liepen af en aan . Wij zijn heel tevreden met de belangstelling. Ook Stadstuin de Bergen stond in de belangstelling. Tientallen geïnteresseerden hebben zich aangemeld om mee te doen aan dit project.  

de kracht van lokale gemeenschap