Earth Overshoot Day op 8 augustus

Mondiale Voetafdruk  –  Nieuws augustus 2016

Earth Overshoot Day 2016 valt op 8 augustus

De dag van de mondiale overbelasting – Earth Overshoot Day – is ruwweg de datum waarop de wereldbevolking de natuurlijke productiecapaciteit van de Aarde voor dat jaar heeft opgebruikt. Daarna gaan we onze ecosystemen nog verder uitputten, zoals overbevissing, begrazing tot erosie ontstaat, en ook meer uitstoot van broeikasgassen dan ecosystemen nog kunnen opnemen. Dit jaar komt de berekening uit op 8 augustus, weer 5 dagen eerder dan in 2015 . Elk jaar schuift de dag nog een beetje naar voren. Vorig jaar was Earth Overshoot Day op 13 augustus. Meer info op http://www.overshootday.org/

Als energiebesparing en de uitbreiding van duurzame energiewinning snel blijft groeien, is de kans redelijk groot dat we de komende jaren de overshoot kunnen verkleinen, waardoor de datum weer naar achter zou kunnen gaan. Wereldwijd is het CO2-deel van de voetafdruk gemiddeld ongeveer 60% van onze totale mondiale voetafdruk.

Dol op records

Wij mensen zijn dol op records! Zelfs als ze een dieptepunt betekenen. Zo is ‘de meeste regen in 100 jaar’ ondanks de nattigheid en de schade aan gewassen een opmerkelijk record en wordt daardoor al snel als positief ervaren.

Earth Overshoot Day betekent dat we door de mondiale overshoot een ecologisch begrotingstekort hebben. Hoe eerder deze dag valt, hoe groter dit ecologisch begrotingstekort. Bij een financieel begrotingstekort van 3% hebben we op 20 december ons geld van dat jaar verbruikt en kunnen we dus niets meer uitgeven. Earth Overshoot Day op  8 augustus betekent een enorm ecologisch begrotingstekort.

Advies aan Tweede Kamer    

Onlangs kwam de ‘Tijdelijke Commissie voor Breed Welvaartsbegrip’ van de Tweede Kamer met een advies om systematisch met meer indicatoren te gaan werken, naast het Bruto Binnenlands Product (BBP). In dat advies wordt ook over de diverse voetafdrukken gesproken. Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft kritisch op het rapport gereageerd, want de indruk bestaat dat de groei van het BBP (ofwel het geld) toch dominant zal blijven in het jaarlijkse debat over onze economie, terwijl andere economische indicatoren op z’n minst even belangrijk zijn. Zie hier de reactie van het Platform DSE: http://platformdse.org/commissie-breed-welvaartsbegrip-goed-rapport-maar-verandert-het-beleid/

Eén tegen 100

Op 22 mei 2016 kwam in het tv-programma “Eén tegen 100” de Ecologische Voetafdruk in een vraag aan de orde. Het bleek ‘een makkelijke vraag’! Vrijwel iedereen blijkt inmiddels van het begrip ‘voetafdruk’ op de hoogte te zijn. Zie http://www.npo.nl/een-tegen-100/22-05-2016/AT_2053344 op ongeveer 40 minuten.

Global Footprint Network

Het Global Footprint Network in Oakland, Californië, is mondiaal actief. Er wordt al enige jaren intensief samengewerkt met het United Nations Environment Programme (UNEP) in Nairobi, Kenia. In de laatste nieuwsbrief wordt bijvoorbeeld vermeld dat ook wordt samengewerkt met de Chinese provincie Guizhou. De basis werd gelegd met de publicatie “Guizhou Footprint Report: Metrics for an Ecological Civilization”. En in Japan is de stad Kyoto de eerste gemeente die beleidsmatig actief is geworden met de voetafdruk.

De nieuwsbrieven van het Global Footprint Network, die 6 tot 8 keer per jaar uitkomen, zijn te vinden op: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/newsletter/  Op die pagina kunt u zich ook opgeven om ze voortaan toegezonden te krijgen.

Stand.zomer

Op 2 augustus 2016 besteedde het Radio-1-programma “Stand.zomer” aandacht aan de stelling “De bevolking in Nederland groeit te hard”. Paul Schnabel probeerde de stelling te ondergraven. Paul Gerbrands van de Club van 10 miljoen pleitte uiteraard vóór de stelling. Aan het einde van de uitzendig bleek dat 82% van de 900 uitgebrachte stemmen ook vóór de stelling te zijn, ondanks het zeer uitgebreide betoog van Schnabel.

Nog na te luisteren op: http://www.nporadio1.nl/sportzomer-2016/onderwerpen/368271-de-bevolking-in-nederland-groeit-te-hard

Met vriendelijk groet, namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland,

Quintijn Hoogenboom en Jan Juffermans