Klimaat veranderen doen we zelf! – 15 december

Op 30 november 2015 start de 21e klimaatconferentie in Parijs. Overheden overleggen al jaren over klimaatmaatregelen. Maar wat kunnen we eigenlijk zelf doen? 040energie organiseert op dinsdag 15 december een thema-avond met concrete voorstellen voor actie. Voor een duurzaam Eindhoven en een beter klimaat.

Zelf doen!
De aandacht voor de gevolgen van verdere groei van energiegebruik neemt toe. De voorgaande 20 klimaatconferenties hebben helaas niet veel opgeleverd; overheid en bedrijfsleven slagen er niet in om zelf in actie te komen. Veel burgers maken zich zorgen en willen dat onze samenleving veel sneller duurzaam wordt dan nu gebeurt. De overheid gaat volgens hen niet snel genoeg, de rechter geeft hun daar zelfs gelijk in (het Urgenda-proces) en burgers gaan massaal zelf aan de slag. Juist dat ‘zelf doen’ is waar 040energie haar bestaansrecht aan ontleent: een vereniging op non-profitbasis die zich ten doel stelt het energieverbruik van Eindhoven te verduurzamen – voor Eindhovenaren, door Eindhovenaren, voor nu en voor de toekomst. Daarmee helpen we mee aan de doelstelling van de gemeente Eindhoven om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. De volgende stap: hoe pakken we dat aan?

Concrete producten en maatregelen
040energie wil voor een aantal ideeën testen of zij Eindhovenaren zullen aanspreken. We hebben daarvoor zes producten en concepten geselecteerd, waar iedereen nu al mee aan de gang kan. Zes sprekers stellen op deze avond hun product of concept voor door middel van korte product pitches.

  • Besparen met de buurt
  • Infraroodverwarming
  • Zonneboiler voor iedereen
  • Deel-windparken en zonneweides
  • ‘Nul op de meter’ bij een bestaand huis
  • Energieneutraal met een offshore windpark

Na elke pitch volgt een korte discussie en is het aan het publiek om het idee of product te beoordelen. Iedereen kan meedoen, meedenken en beoordelen hoe je zo’n product of idee aantrekkelijk maakt voor een grote groep Eindhovenaren. Klimaat veranderen doen we zelf!

Voor en door Eindhoven
040energie wil met Eindhovenaren graag pilots op gang brengen. Daarvoor nodigt zij ook productontwikkelaars uit om zo toekomstige gebruikers en ontwikkelaars samen op te laten trekken. Waar mogelijk zal 040energie het voortouw nemen om de positief beoordeelde concepten gemakkelijk toegankelijk te maken voor leden en andere belangstellenden.

Meer informatie en aanmelden
Thema-avond Klimaat veranderen doen we zelf
Dinsdag 15 december 20.00-22.00 uur
De Oase, Aalsterweg 289a (Eijkenburglaan)

Programma
19.30-20.00 uur inloop met koffie
20.00-21.30 uur zes sprekers met interessante pitches en interactie
21.30-22.00 uur vragen en discussie met de zaal
22.00-22.30 uur gelegenheid tot napraten en meer informatie bij stands

Gratis toegang voor leden en niet-leden van 040energie.
Aanmelden: http://040energie.nl/aanmelden/
Info: philip.beekman@040energie.nl