Voorwoord september – Ik ben het MEGAzat

Het is 2020 en wat we in 2015 niet hadden kunnen dromen is werkelijkheid geworden. De land- en tuinbouw, samen goed voor zo’n 20% van de wereldwijde CO2 uitstoot, heeft een enorme kanteling gemaakt dankzij de gezamenlijke inzet van boeren, banken en aanleverende industrie. Het begon zo’n beetje met de demonstratie van Milieudefensie op 29 augustus in Den Haag. De overweldigende opkomst opende de ogen van veel betrokkenen. Consumenten realiseerden zich dat hun aankopen ertoe doen, dat ze het verschil kunnen maken door lokaal en biologisch voedsel te kopen en dat vlees daarin maar een bescheiden plaats hoeft in te nemen. Mega boeren zagen in dat ze steeds meer investeren en steeds minder verdienen en de bankensector trok het boetekleed aan, hun voortdurende aandrang om meer te lenen om op kapitaalintensieve wijze te voldoen aan de steeds hogere milieu eisen was een doodlopende straat. De grond in m.n. Zuid-Amerika die gebruikt werd voor de enorme hoeveelheden (gentech) mais en soja is naar voorbeeld van Venezuela teruggegeven aan kleine boerencoöperaties waarmee de gezondheid en het welzijn van honderdduizenden mensen is verbeterd.

Klimaatparade smalVervolgens kwamen er miljoenen mensen af op de Klimaatparade op 29 november en de demonstraties tijdens de klimaattop in Parijs.

En ik was er bij!

Naast deze actie gebeurde er natuurlijk nog veel meer september 2015, zo organiseert TransitieStad Eindhoven op 6 september een zadenruil bij Garden Mania tijdens Hallo Cultuur, was er een Inloop rondom het thema Permacultuur op 10 september en kon je ze samen met 040Energie vinden op de Duurzaamheidsmarkt in Gijzenrooi op 27 september.

En Kleingemaakt gaat verder als Rechtstreex.  Lees over dit en meer verderop in deze nieuwsbrief.

NB Milieudefensie had in 2015/2016 een mooi aanbod aan cursussen om onze boodschap goed over het voetlicht te brengen. Ook dat droeg bij aan de kanteling.

Inge Kouw