Tagarchief: bijen

Inloop Bijen en Imkeren – 18 april

De inloop van maandag 18 april staat in het teken van bijen en “imkeren”. Bijen zijn van levensbelang. Zonder bijen geen bestuiving, geen voedsel, geen eten. Welke planten zijn goed voor de bij? Hoe ziet het leven van een bij of bijenvolk eruit? En wat kunnen wij zelf doen om de bij een beter leefklimaat te geven?

De inloop is vanaf 19:30, het programma begint om 20:00 uur met een korte presentatie van imker Maurice en een rondleiding door de ‘bouwer’ van de tuin: Nout. Daarna is er ruimte voor discussie en ontmoetingen.

Het delen van kennis is uiteraard een belangrijk uitgangspunt van de inloopavonden, maar het bezoeken van mooie plekken in Eindhoven en de gezelligheid van elkaar ontmoeten zijn minstens net zo belangrijk.

We zijn dit keer te gast bij vrije school De Regenboog, Mimosaplein 1. Aanmelden hoeft niet, mag wel.

Proeftuin040, Transitiestad Eindhoven en Groen Gennep organiseren dit jaar weer 6 mooie inloopavonden rondom stadslandbouw met iedere keer een ander thema en locatie.

Bijen en Eindhovens gemeentelijk beleid – 26 november

Het gaat niet goed met bijen. Daar zijn al veel wetenschappelijke studies en nog meer woorden aan gewijd. De monocultures op het platteland zijn voor bijen een ecologische woestijn. Parasieten en gewasbeschermingsmiddelen doen veel schade.

Bijen doen het in de stad soms beter dan op het platteland. De tuinen, bermen, parken en stadslandbouwveldjes bevatten minder gif en leveren meer en gevarieerder bijenvoedsel.
Maar ook in een stad als Eindhoven kan het beter. Eindhoven heeft een verdienstelijk biodiversiteitsbeleid, maar dat zou extra accenten kunnen krijgen ten gunste van honingbijen en (zeker niet te vergeten) andere bestuivers zoals wilde bijen en hommels. Het is een goede zaak om voorstellen te ontwikkelen voor die extra accenten.

Milieudefensie Eindhoven belegt een miniconferentie over bijen en het (Eindhovense) gemeentelijke beleid op

Woensdag 26 november, om 20.00 uur

In de multimediazaal van ’t Wasven, Celebeslaan 30, Eindhoven (toegang gratis)

Met als sprekers

Leonhard Schrofer, stadsecoloog over het Eindhovense biodiversiteitsbeleid, over aanplant en beheer van openbaar groen, en over honingbijen in Eindhoven

Florinda Nieuwenhuis, beleidsmedewerker Milieu en duurzaamheid Amsterdam, stadsdeel Zuid over Amsterdamse bijenprojecten en over wilde bijen en hommels

Bernard Gerard, Milieudefensie Eindhoven, over de landelijke en provinciale politiek met bijbehorende budgetten en over het Bijenconvenant.

Het beoogde doel van de avond is om gezamenlijk een verzoek aan het Eindhovens gemeentebestuur te richten om het Bijenconvenant te tekenen, om daar een aantal concrete uitwerkingsvoorstellen aan toe te voegen, en om afspraken te maken waardoor het gemakkelijker wordt om bij-vriendelijke projecten aan te melden en te verwezenlijken. Daartoe zal er ruim gelegenheid zijn om met elkaar en met de sprekers te discussiëren.

Milieudefensie nodigt van harte iedereen uit die affiniteit heeft met bijen in de stad: imkers, stadsboeren, volkstuinders, maar ook gewone natuurminnende burgers.

Nadere inlichtingen bij Bernard Gerard, bjmgerard@gmail.com, 040-2454879