Vooraankondiging Kantelfestival – 4 juni

Kantelen
Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt; een spannende tijd die de maatschappij instabiel en kwetsbaar maakt voor verstoringen, maar ook de deur opent voor radicale veranderingen. We bevinden ons midden in het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Die transitie gaat gepaard met de pijn van een crisis. Maar dwarse denkers en doeners zien in deze crisis juist nieuwe kansen, gecreëerd door een energieke beweging van onderop. Om écht fundamentele veranderingen van de grond te krijgen moet het misschien nog wel wat meer pijn gaan doen.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit: We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Oude bestuursvormen en economische modellen raken achterhaald. De hiërarchische top-down samenleving maakt plaats voor een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Zo kenmerkt de nieuwe zorg zich door horizontaal georganiseerde buurtzorg, vertrouwend op de zelfstandigheid van de mensen op de werkvloer, wat honderden managers overbodig maakt.

Kantelfestival
Op 4 juni organiseren we met een aantal andere partijen een bijeenkomst waarbij kantelinitiatieven met elkaar en geïnteresseerden gedeeld kunnen worden, oplossingen zoeken, e.d. We zoeken nog mede-organisatie op verschillenden terreinen. Wil je helpen, heb je ideeën neem contact met ons op via info@transitiestadeindhoven.nl.