Terug- en vooruitblik 2014/2015

Zo rond de jaarwisseling is het niet ongewoon om het afgelopen en het komende jaar in ogenschouw te nemen.

2014 was voor TransitieStad Eindhoven een actief jaar. Vooral voor de werkgroep Stadslandbouw, ze organiseerde zeven planten- en zadenruilmarkten in zeven verschillende tuinen. In de zomervakantie waren er een aantal zomerschoolactiviteiten zoals een kookworkshop en het maken van een kruidenwis. De werkgroep bracht, samen met Proeftuin040, een erg gewaardeerde brochure over stadslandbouw uit.

De werkgroep Energie is enigszins opgegaan in 040energie, de doelstelling: heel Eindhoven aan de groene locale energie, blijft onveranderd.

De stuurgroep kende wisselende belangstelling: soms waren er slechts enkele leden op onze maandelijkse vergaderingen, dan was het weer volle bak. De stuurgroep organiseerde zes ontmoetingsavonden, die in de loop van het jaar steeds drukker bezocht werden. Populaire onderwerpen waren o.a. de avond over ons geldsysteem door Anita Remijn en de avond die verzorgt werd door Rob Bogaarts van Woonbedrijf. Daarnaast werd Transition Town Eindhoven TransitieStad Eindhoven en een nieuwe website onderstreepte die stap.

In 2015 willen we doorgaan op de ingeslagen weg: we beginnen het jaar feestelijk met een niewjaarsbijeenkomst met potluck op 22 januari, zie elders op onze site. De werkgroep Stadslandbouw heeft vanaf februari weer groenruilmarkten gepland. En in april hopen ze, samen met andere partijen, een grote ruilmarkt te organiseren. Ter gelegenheid van de dag van de stadslandbouw in mei willen ze (samen met Proeftuin040) een bescheiden drukwerk over stadslandbouw uit geven.

De stuurgroep heeft vanaf februari weer plannen voor een maandelijks inloop. Daarbij wordt ook met de gedachte gespeeld om de stad door te trekken, van buurthuis naar buurthuis. De eerste inloop is gepland op 12 februari. Dan is LETS onze gast.

Vanuit onze achterban hebben we behoefte aan scholing geconstateerd. De zomertuinscholing staat in 2015 weer op ons programma. Maar we willen meer, de huidige ontwikkelingen geven hoop op een bruikbare, inspirerende leslocatie, met veel mogelijkheden tot het delen van kennis.

Transitiestad Eindhoven wenst u een groen en veerkrachtig 2015.

Jaarverslag 2014