Transitie Café: Dag van de Aarde 21 april 2010

Arjan de Vries leidde tijdens het Transitie Café de Dag van de Aarde in. De Dag van de Aarde is erop gericht om met behulp van kunt aandacht voor de aarde te creëren. Bewustwording en dankbaarheid gaan daarbij hand in hand. Vervolgens vertelde Leo Bakx, docent permacultuur, ons over nut en noodzaak van biodiversiteit. Waarbij het niet alleen om aantallen, maar ook om verschillen en aanpassingsvermogen van levende organismen gaat inclusief de mens.

Al pratende kwamen we op stoeptegeltuintjes, een manier om meer biodiversiteit in de stad te krijgen. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om stoeptegeltuintjes aan te leggen. In ieder geval moet er 1,20 m overblijven voor de stoep en moeten ze gemeld worden bij de wijkcoördinatoren van de gemeente. Ook in de boomspiegel kun je iets planten. Met name lavendel en viooltjes doen het daar goed.