Categorie archief: Meerhoven

Filmmiddag in Meerhoven 30 mei 2010

Op zondag 30 mei a.s. van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de werkgroep Meerhoven van Transition Town Eindhoven een informatieve bijeenkomst rondom het thema voedsel met de film The Power of Community in De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven. Ook zal het zonne-energieproject van biologische boerderij De Blije Big ter sprake komen. De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie: www.eindhoven.transitiontowns.nl, eindhoven@transitiontowns.nl of 06 1399 2871.

Het programma
14.00 Ontvangst
14.10 Inleiding TT
14.20 Inleiding Duurzaam Voedsel met proeverij (met dank aan de Plus)
14.45 Film The Power of Community
15.45 Inleiding Zonne-energie De Blije Big
16.00 Napraten aan de bar

Meerhoven
In Eindhoven is vanaf begin 2008 een Transition Town stuurgroep actief. De werkgroep in Meerhoven is vorig jaar gestart. Van de werkgroep zijn twee leden met name actief rondom techniek. Zo hebben zij een beschrijving gemaakt van hoe een mechanische ventilator vervangen kan worden door een veel energiezuinigere en zijn zij bezig met zonne-energie. De werkgroep zou graag meerdere projecten in Meerhoven opstarten samen met andere bewoners.

Datum en tijd: zondag 19 mei 2010, van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: De Hangar, Meerbos 4, Eindhoven
Entree: wat het u waard is.
Aanmelden: niet nodig, wordt wel gewaardeerd, via eindhoven@transitiontowns.nl

Verslag Werkgroep Meerhoven 22 februari

In de afgelopen periode zijn we weer betrokken geweest bij de speelvoorziening voor jongeren. Dit was een mooie opstap voor betrokkenheid in de nieuwe stuurgroep Meerhoven, die met name op het gebied van activiteiten onder leiding van de sociaal makelaar gaat kijken hoe activiteiten in Meerhoven begeleidt kunnen worden. Ook hier wordt geworsteld met de vraag hoe activiteiten onder de aandacht gebracht kunnen worden.

De werkgroep Leefbaarheid van de gemeente heeft naar aanleiding van een wens rondom vergroening van de wijk het idee van eetbaar groen ingebracht. Daarna is er een bijeenkomst rondom dit onderwerp geweest met Leo Bakx, permacultuurdocent en Anita Liebregts van Natuurrijk. Hieruit is met name het idee van tegeltuintjes naar voren gekomen. Bij voldoende belangstelling zullen we permablitzen in Meerhoven organiseren.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de werkgroep Energie van Transition Town Eindhoven heeft Jeroen van Agt met een warmtecamera opnames van de huizen van enkele huizen in Meerhoven gemaakt. Hier komt nog een verslag van.

Transition Town Meerhoven

Op 22 september jl. vond een eerste verkennend gesprek plaats over het opstarten van activiteiten in Meerhoven. Dit gesprek werd op 5 oktober voortgezet. Op dit moment gaat de belangstelling vooral uit naar activiteiten voor jongeren. Daarbij is het wel belangrijk dat zij zelf hun keuzes maken en zelf het voortouw nemen. Hiervoor wordt contact gezocht met het jongerenwerk in Meerhoven. Daarnaast is er veel interesse in techniek, technische oplossingen om ons energieverbruik te verlagen en zelf energie op te wekken. Op dit moment is de mechanische ventilatie onderwerp van studie. Meewerken in Transition Town Meerhoven of op de mailinglijst? Meldt je aan via eindhoven@transitiontowns.nl onder vermelding van TT Meerhoven.