Transitie Inloop

Iedere 2e donderdag van de maand organiseren we een ontmoetingsavond, gecombineerd met een praatje of filmpje rond een interessant duurzaamheidsthema. Er gebeurt al heel veel in Eindhoven. Daarom is het fijn om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en en passant nog iets nieuws te horen.

  • Lezing over plukbloemen en vaste planten in de tuin – 27 juni Deze Transitie Inloop worden om en om georganiseerd door TransitieStad Eindhoven, Groen Gennep en Proeftuin040. Deze keer is de beurt aan door Groen Gennep. Deze avond over plukbloemen en vaste planten in de tuin wordt verzorgd door Els Bressers en Joke van Doornewaard. Zij zullen u een en ander vertellen over het zelf kweken van planten ...
  • Inloop Bijen en Imkeren – 18 april De inloop van maandag 18 april staat in het teken van bijen en “imkeren”. Bijen zijn van levensbelang. Zonder bijen geen bestuiving, geen voedsel, geen eten. Welke planten zijn goed voor de bij? Hoe ziet het leven van een bij of bijenvolk eruit? En wat kunnen wij zelf doen om de bij een beter leefklimaat ...
  • Inloop Companion planting en vruchtwisseling – 7 maart In samenwerking met Proeftuin040 en Groen Gennep organiseert TransitieStad Eindhoven dit jaar 6 inloopavonden rondom stadslandbouw met iedere keer een ander thema en locatie. Omdat het begin van het moestuinseizoen van start gaat, gaan we het maandag 7 maart hebben over “companion planting” en vruchtwisseling: welke planten gaan goed samen en na elkaar? Wist je bijvoorbeeld dat ...
  • Inloopavond ‘De Wintertuin’ – 12 november Deze herfst zal de laatste inloopavond stadslandbouw van dit jaar plaatsvinden, georganiseerd door Proeftuin040 en TransitieStad Eindhoven. Het thema is ‘wintertuin’. We gaan het hebben over hoe je tuin winterklaar te krijgen en wat kun je eigenlijk nog met je tuin in de winter? We zijn vanaf 20:00 te gast bij volkstuinvereniging Groen Gennep, Genneperweg ...
  • Transitie inloop – De cirkel van invloed – 8 oktober Wat kun je zelf bijdragen aan de transitie naar duurzame energie? Iedere maand organiseert TransitieStad Eindhoven een inloop rondom een thema. Op 8 oktober verzorgt William op den Brouw van 040Energie de avond met als thema “De cirkel van invloed – wat kun je zelf bijdragen aan de transitie naar duurzame energie”. De avond begint om ...

de kracht van lokale gemeenschap