Verslag Workshop Emotionele Ecologie 7 juni 2010

Op maandag 7 juni vond de workshop ‘Emotionele Ecologie’ plaats. Met o.a. meditatie en tongelen probeerden we onze gevoelens van angst een plaats te geven. Het was een intense workshop met vier deelnemers.

Op de aankondiging zijn meer reacties gekomen. Naast boven genoemde vier, hebben nog zes mensen aangegeven op een of andere manier interesse te hebben in een workshop of betrokken te willen zijn bij een werkgroep Hart & Ziel. Daarom willen we dit na de zomervakantie oppakken met een vervolg bijeenkomst op zondag 26 september van 10.00 tot 14.00 uur. Naast enkele oefeningen, willen we dan bespreken wat we van een werkgroep Hart en ziel verwachten, hoe die zou kunnen functioneren etc.

Interesse en dit nog niet doorgegeven? Laat het ons weten via eindhoven@transitiontowns.nl.

Naast de bewustwording van wat er in de wereld aan de hand is met vervuiling, klimaatverandering en uitputting van grondstoffen (hoofd), besteden Transition Towns veel aandacht aan de verinnerlijking van dit weten. Daarom richten veel Transition Towns hart en ziel werkgroepen op. Tot nu toe ontbrak het Transition Town Eindhoven aan zo’n werkgroep.

Trees Muijlaert die met haar Praktijk voor Rebalancing (www.rebalancing-nu.nl) veel met deze materie bezig is, heeft een eerste workshop georganiseerd. In deze workshop gingen we de eigen duistere emoties als angst, wanhoop en verdriet onderzoeken, en daar aansluitend de duistere emoties die nu rondwaren over de wereld en (onze angst voor, wanhoop over, verdriet om) en die veel invloed hebben op ons als mensheid, net als het milieu. Het is onscheidbaar met elkaar verbonden.

Zij noemt deze emoties duister, omdat het over het algemeen niet geaccepteerde emoties zijn, ze moeten verborgen blijven. Een inzicht in hoe dit bij jou werkt en hoe je hier zelf mee omgaat kan zeer behulpzaam zijn bij het werk dat Transition Towns al doet.